Tăng thời hạn làm việc cho lao động nước ngoài ở Đài Loan

Xu hướng nhân khẩu Đài Loan già hóa, tỷ lệ sinh giảm ngày càng nghiêm trọng và có ảnh hưởng tới nguồn nhân lực đặc biệt tới các ngành nghề cần lao động .
 
Để giải quyết vấn đề nhân lực cho các ngành này, Bộ lao động Đài Loan đã có kế hoạch nới rộng thời gian làm việc tại Đài Loan cho lao động nước ngoài là 15 năm thay vì 12 năm như trước. Nếu lao động có tay nghề, thạo ngôn ngữ và mức lương hợp lý có thể tiếp tục lao động tại Đài Loan mà không hạn chế về thời tổng số năm làm việc. 
 
 
Lao động nước ngoài tại Đài Loan. (Ảnh: TVBS)
 
Trước mắt, số lao động nước ngoài ở Đài Loan là 580 ngàn người, thì có đến 3450 người là đã làm việc tại đây 9 đến 12 năm, trong đó số lao động giúp việc chiếm đã số là khoảng 2.800 người. Tuy làm những công việc nặng nhọc từ 8h trở lên/ngày nhưng lương cao, ở cấp quản lý có thể lên tới 6, thậm chí 7 vạn Đài tệ (40 đến 50 triệu đồng/ tháng).
 
Để giải quyết vấn đề nhân khẩu lão hóa và tỷ lệ sinh giảm ảnh hưởng tới nguồn lao động, năm 1992 Đài Loan đã thông qua Luật lao động và việc làm cho lao động nước ngoài và từ đó số lao động nước ngoài tại Đài Loan ngày càng tăng. 
 
Tính tới 6 tháng đầu năm 2015 số lao động nước ngoài tại Đài Loan đã lên tới 580 ngàn người, chiếm 5% tổng nguồn lao động Đài Loan. Bộ lao động Đài Loan ngày càng chú ý hơn tới việc nới lỏng thời gian làm việc cho lao động nước ngoài tại đây, thậm chí trên 15 năm và luật này dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 10 năm 2015.
 
 Theo TVBS