Tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

(Baonghean) - Thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp, đến nay huyện Thanh Chương có 34/38 xã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp...

Về Thanh Đồng, cảm nhận được rõ nét những đổi thay, trên từng cánh đồng không còn rối mắt bởi bờ vùng, bờ thửa nhỏ hẹp như trước đây. Ông Nguyễn Doãn Thao-Chủ tịch UBND xã vui mừng cho biết: Đến nay, trên địa bàn xã Thanh Đồng, 10/10 thôn đã hoàn thành việc giao đất, ruộng đến tận hộ dân. Trong đó, đất 1 vùng có 350 hộ nhận; hộ nhận 2 vùng có 507 hộ, hộ 3 vùng chỉ 21 hộ; toàn bộ ruộng, đất hoang hoá trước đây hiệu quả sản xuất thấp, nước thuỷ lợi không đến, giao thông khó khăn nên không có người nhận hoặc nhận nhưng không sản xuất, thì nay đã được giao hết, người dân đã cải tạo đưa vào sản xuất.

Trước đây, trên địa bàn chỉ có các gia trại thì nay đã hình thành đến 5 trang trại kết hợp mô hình cá lúa, chăn nuôi tổng hợp như trang trại gia đình anh Trần Văn Sáu ở xóm 6, trang trại của gia đình anh Trần Văn Thái ở xóm 10, trang trại của anh Thái Văn Hợi ở xóm 8... Anh Trần Văn Thái cho biết: “Người dân trên địa bàn đều rất phấn khởi với chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi tích tụ ruộng đất. Bởi vậy, người dân mới dám mạnh dạn đầu tư. Riêng gia đình tôi sau khi được nhận 2,7ha đất khoán đã chi gần 300 triệu đồng để làm trang trại và hiện nay đã xong các công đoạn cơ bản như bờ kè, đường đi lại, cùng với đó đã đổ 5 tạ cá thịt”.

Được biết, vì diện tích đất canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã ít, chất đất không đồng đều, ruộng bậc thang khó giữ nước, nên thời kỳ đầu triển khai xã Thanh Đồng gặp không ít khó khăn, bởi phần đa các hộ không muốn nhận những vùng ruộng xa, xấu, khó khăn về thuỷ lợi, giao thông. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, với cách thức thực hiện dân chủ, công bằng trên cơ sở lợi ích của từng hộ, nếu hộ nào nhận ở vùng ruộng đất tốt, gần thì diện tích ít, nhận ở vùng xấu, xa thì diện tích lớn hơn, vì vậy người dân đã đồng tình ủng hộ.Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình anh Trần Văn Thái, xóm 10,
xã Thanh Đồng.

Có thể nói, không riêng xã Thanh Đồng mà nhiều xã, thị trấn trong toàn huyện Thanh Chương việc thực hiện dồn điền đổi thửa đều có cách làm hay, sáng tạo và phát huy được dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều địa phương như Thanh Khai, Thanh Liên, Thanh Hưng, Thanh Ngọc, Thanh Lương, Thanh Lĩnh, Đồng Văn... đã thực hiện chuyển đổi khá nhanh gọn. Đó là kết quả của quá trình triển khai các cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện chặt chẽ các bước, từ công tác chuẩn bị lập, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đến đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng theo phương án quy hoạch đã thống nhất; tổ chức kiểm kê quỹ đất, rà soát số hộ, số khẩu, ghép nhóm bốc thăm nhận ruộng tại vị trí ruộng mới và lập sổ quy chủ tạm thời. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương và những lợi ích chung và riêng, các địa phương cũng đã tập trung định hướng cho người dân chọn lựa những vùng đất tùy vào điều kiện cụ thể về nhân lực cũng như điều kiện kinh tế của từng gia đình, để có thể đầu tư sản xuất đạt hiệu quả cao ở từng vùng ruộng, từng mô hình kinh tế sao cho phù hợp.

Việc tính đến thời điểm này toàn huyện có 34/38 xã đã hoàn chỉnh việc giao đất đến tận hộ dân để tiến hành sản xuất, đạt bình quân mỗi hộ 1- 3 vùng, đưa Thanh Chương trở thành huyện đi đầu trong thực hiện Chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy. Nhân dân toàn huyện đã góp trên 3.700.000m2 đất và trên 300.000 ngày công để làm giao thông, thủy lợi đồng ruộng; tổng khối lượng đào đắp giao thông, thủy lợi đến nay đạt trên 1.900.000m3. Toàn huyện đã mở mới được trên 250 km; nâng cấp, mở rộng 550 km đường giao thông nội đồng; mở mới, nâng cấp mở rộng trên 200 km kênh mương... Sau chuyển đổi, người dân đã mạnh dạn đầu tư mua máy cày đa chức năng để sản xuất, đến nay toàn huyện có trên 300 chiếc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đình Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phấn khởi cho biết: Huyện Thanh Chương bắt tay triển khai thực hiện đề án chuyển đổi ruộng đất lần 2 vào tháng 6/2010. Đến nay, thành công trong công tác dồn điền đổi thửa đã góp phần đem lại diện mạo mới cho nhiều khu vực nông thôn trên địa bàn. Tình trạng ruộng đất manh mún trước đây đã được khắc phục, trên cơ sở đó hình thành một số vùng sản xuất tập trung, khuyến khích được nông dân đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất, tạo bước chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những xã đã hoàn thành, hiện nay một số xã trên địa bàn Thanh Chương còn gặp khó khăn trong công tác dồn điền đổi thửa. Đơn cử như xã Thanh Phong, hiện nay một số hộ dân còn chưa thống nhất với chủ trương chuyển đổi, vì vậy chỉ mới hoàn thành được 14/17 xóm. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện có 3 xóm 1B, 2B, 5B chưa thực hiện được là bởi vai trò của một số cán bộ chưa thực sự được phát huy, một số hộ dân trước đây đã nhận được ruộng tốt, gần nên không muốn tiếp tục chuyển đổi. 

Xã Thanh Tường, đến thời điểm hiện nay chưa thực hiện được công tác chuyển đổi bởi trong 8 xóm có 2 xóm chưa đồng tình,  với đặc thù của xã thì không thể tiến hành chuyển đổi riêng từng xóm. Ông Nguyễn Hữu Công, người dân xóm 7 cho biết: Trong khi phần đa người dân mong muốn chuyển đổi để quy về một vùng, thuận lợi cho công tác sản xuất, thì một số hộ dân lại không đồng ý, vì vậy gây ách tắc toàn xã.

Những khó khăn như ở Thanh Phong, Thanh Tường… hiện nay là trở ngại đối với công tác dồn điền đổi thửa ở Thanh Chương. Thời gian tới huyện cần tập trung  hơn việc chỉ đạo các xã còn vướng mắc về tư tưởng, chưa có sự thống nhất về phương án chuyển đổi, nhanh chóng thảo luận, bàn bạc để vận động người dân đi đến thống nhất trong việc dồn điền đổi thửa.


Bài, ảnh: Đặng Nguyễn