Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay vẫn còn nhiều trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn thiếu cơm ăn, áo mặc, ít có cơ hội được hưởng đầy đủ các quyền của mình.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 từ ngày 01/6 - 30/6 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”.

Theo Kế hoạch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”, dự kiến vào ngày 01/6/2013.

Trong Tháng hành động, sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên; biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, tận tụy đóng góp, cống hiến cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Tổ chức các sự kiện hoặc đợt vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để xây dựng các công trình phúc lợi, đặc biệt là các công trình trường, lớp học, nhà ở bán trú, cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng, trường học; tổ chức cho các nhà tài trợ tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; khai trương, triển khai các công trình dành cho trẻ em.

Cũng theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và mùa hè an toàn, lành mạnh sẽ được tổ chức. Cụ thể, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, tránh rơi vào tệ nạn xã hội; các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bị bóc lột lao động; phòng tránh tai nạn thương tích (đặc biệt các tai nạn giao thông, đuối nước), tham gia giao thông an toàn, học bơi, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích...

Tạo nhiều sân chơi, các hình thức sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, thể thao đa dạng, thiết thực tại cộng đồng, trường học, nhà văn hóa, thư viện, công viên... và trên các kênh truyền thông đại chúng trong Tháng hành động vì trẻ em và dịp nghỉ hè. Tạo điều kiện để trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham quan, du lịch, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ, thể thao giữa trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với các trẻ em khác để tăng cường sự tự tin, hỗ trợ các em hòa nhập cộng đồng.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách trợ giúp cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... Các chính sách có độ bao phủ rộng, khá toàn diện, nhờ đó cuộc sống và các quyền của trẻ em được đảm bảo thực hiện tốt hơn.

Tuy nhiên, vẫn đang có sự bất cập, bất bình đẳng đối với nhóm trẻ em trong gia đình thu nhập thấp, trẻ em là người dân tộc thiểu số trong việc tiếp cận với các dịch vụ công có chất lượng như y tế, giáo dục...; vẫn còn nhiều trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn thiếu cơm ăn, áo mặc, ít có cơ hội được hưởng đầy đủ các quyền của mình./.


(Theo ĐCSVN) – LH