Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số

Năm 2013 là năm thứ 20 Tháng hành động vì trẻ em được phát động trên toàn quốc với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”. Đây là sự kiện truyền thông, vận động xã hội lớn nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp báo triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2013.

Họp báo triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì
trẻ em năm 2013. (Ảnh: TH).

Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách trợ giúp trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... Các chính sách có độ bao phủ rộng, khá toàn diện; nhờ đó cuộc sống và các quyền của trẻ em được đảm bảo thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn đang có sự bất cập, bất bình đẳng đối với nhóm trẻ em trong gia đình thu nhập thấp, trẻ em là người dân tộc thiểu số trong việc tiếp cận các dịch vụ công có chất lượng như y tế, giáo dục...; vẫn còn nhiều trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn thiếu cơm ăn, áo mặc, ít có cơ hội được hưởng đầy đủ các quyền của mình.

Vì vậy, năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 1/6-30/6), với chủ đề "Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số" nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn thể xã hội trong việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; huy động toàn xã hội chung tay, góp sức về vật chất và tinh thần cho trẻ em để trẻ em ở mọi miền đất nước đều có cơ hội phát triển bình đẳng như nhau, có cuộc sống đầy đủ, được tiếp cận y tế, giáo dục.

Các hoạt động chính của Tháng hành động vì trẻ em gồm: Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tăng cường thông tin, mở các diễn đàn đối thoại, bình luận, định hướng về đường lối, pháp luật, chính sách liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trong tình hình mới.

Cùng với đó, vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân góp sức cải thiện đời sống của trẻ em, thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt tạo cơ hội phát triển bình đẳng; biểu dương trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên.

Trong Tháng hành động này, các ngành, các cấp có trách nhiệm phối hợp tổ chức, tạo điều kiện cho mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; lồng ghép các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em với Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013, Năm gia đình Việt Nam. Các tỉnh, thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp, hướng tới Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 1/6 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 và kênh HiTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

 KHẨU HIỆU VÀ THÔNG ĐIỆP THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2013

  1. Tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số đến trường
  2. Trẻ em – niềm hạnh phúc của mỗi gia đình.
  3. Tình nguyện vì trẻ em – vì hiện tại và tương lai.
  4. Đầu tư cho trẻ em để phát triển bền vững.
  5. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
  6. Chung tay góp sức vì sự no ấm của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.
  7. Hướng tới một xã hội không có trẻ em nghèo khó và thất học.
  8. Vì tương lai của đất nước hãy chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.

(Theo ĐCSVN) – LH