Tạo điều kiện để người nghèo thụ hưởng các chính sách về BHYT

(Baonghean.vn) - Sáng 9/1, Ban Quản lý dự án hỗ trợ Y tế Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014. Đến dự có ông Hà Văn Thuý- Giám đốc Ban quản lý dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ-  Bộ Y tế, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh- Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị được thụ hưởng.

Nghệ An là một trong 6 tỉnh được thụ hưởng Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung bộ”. Đến nay dự án đã đạt được kết quả đáng ghi nhận như: Số người cận nghèo được hỗ trợ mua BHYT đạt 96,4%; Công tác khám chữa bệnh cho hộ cận nghèo đạt 179,8% so với năm 2012; tổ chức giám sát các động hỗ trợ BHYT tuyến cơ sở tại 15 đơn vị huyện và tập huấn 6 lớp nâng cao năng lực hoạt động hỗ trợ mua BHYT; có 184/168 học viên tham gia lớp đào tạo bác sỹ, dược sỹ hệ liên thông (chiếm tỷ lệ 115%); số học viên tham gia lớp sau đại học (CKI, CKII, thạc sỹ) là 86/33 người (đạt tỷ lệ 260%) và đã chuyển giao được 35 lượt kỹ thuật chẩn đoán và điều trị cho các đơn vị huyện … Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị được thụ hưởng đã tham luận và nêu lên những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình RBF và có hướng giải quyết trong thời gian tới.
 
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại hội nghị tổng kết
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh nhấn mạnh: BQLDA đã thành công bước đầu trong việc thực hiện kế hoạch triển khai của giai đoạn 1. Bên cạnh đó, công tác này còn gặp nhiều khó khăn như: việc tiếp thị xã hội và tuyên truyền vận động cho người cận nghèo tham gia mua bảo hiểm Y tế. Hỗ trợ tăng cường dịch vụ y tế và cơ sở hạ tầng cho bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện… Chính vì vậy, trong thời gian tới BQL dự án cần thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch như: tuyên truyền cho người cận nghèo được thụ hưởng BHYT, đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, chủ động trong việc chuyển giao công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, thường xuyên kiểm tra giám sát các đơn vị, có gì vướng mắc khó khăn để cùng nhau tháo gỡ.
 
Mục tiêu của dự án trong năm 2014, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý dự án, tiếp nhận trang thiết bị Y tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện; hỗ trợ đào tạo dài hạn,  phối hợp với Sở LĐ-TB&Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, lập danh sách người cận nghèo để tiếp tục hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm Y tế đạt 90%. Triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch RBF các đơn vị thụ hưởng cả nhóm 1 và nhóm 2. 
 
Thu Hiền – Từ Thành