Tạo đồng thuận trong luân chuyển cán bộ về cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 22/5, Huyện ủy Nam Đàn tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 04- ĐA/HU về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11 của BTV Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã ban hành Đề án số 04-ĐA/HU về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Sau 10 năm thực hiện, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được triển khai tích cực; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông suốt, tự giác chấp hành điều động, luân chuyển cán bộ, tạo được sự chuyển động tốt từ cơ sở. Tổng số cán bộ huyện, xã được đổi mới 535 đồng chí/1.196 đồng chí, trong đó thay đổi 23 đồng chí làm bí thư đảng ủy xã; 28 đồng chí làm phó bí thư đảng ủy xã; 32 đồng chí làm phó chủ tịch UBND xã; cán bộ cấp huyện luân chuyển từ huyện về cơ sở 22 đồng chí; điều động, luân chuyển từ cơ sở về huyện 10 đồng chí; điều động, luân chuyển sang các ngành khác trong huyện 47 đồng chí. Công tác luân chuyển cán bộ theo Đề án 04-ĐA/HU đã tạo được bước chuyển quan trọng trong công tác cán bộ trên địa bàn huyện.Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW4(Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho thấy, sau Hội nghị kiểm điểm, BTV Huyện ủy Nam Đàn đã tập trung xác định rõ những việc cần làm ngay và tập trung chấn chỉnh bao gồm 5 vấn đề; 289 vấn đề đối với các ban, phòng, ngành, đảng ủy, chi ủy cơ sở đã được xác định. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4; 5 vấn đề của BTV Huyện ủy đã được thực hiện xong như: hoàn thành việc sữa chữa đoạn đường hư hỏng nặng trước nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu; xây dựng tuyến đường từ QL 46 đến Bệnh viên Đa khoa huyện; đưa trung tâm giao dịch một cửa liên thông của huyện đi vào hoạt động… Sau kiểm điểm, về công tác cán bộ: luân chuyển 01 đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy về làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Liên; 1 đồng chí HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy về làm Bí thư Đảng ủy xã Nam Cát… Nhìn chung, sau thực hiện Nghị quyết TW4 đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao hơn trong xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng đã nhìn nhận những mặt đạt được, những hạn chế cần phải khắc phục và những nội dung cần phải tập trung thực hiện trong công tác luân chuyển cán bộ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thời gian tới có hiệu qủa./.


Tin, ảnh: Hồng Sơn