Tạo dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7, tại  Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22 và triển khai kết luận số 96 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
 
Đồng chí Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Vương Đình Huệ- Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phạm Thị Hải Chuyền- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam- Ủy viên TƯ đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, cùng một số doanh nghiệp.
 
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư khóa X, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về quan hệ lao động có chuyển biến tích cực. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về quan hệ lao động tiếp tục được hoàn thiện,  quản lý nhà nước về quan hệ nhà nước được tăng cường. Vai trò của tổ chức Đảng, công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp từng bước được phát huy, số vụ và tính chất các cuộc đình công có xu hướng giảm, nhiều doanh nghiệp nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể đối với sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động được nâng lên và tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân được cải thiện, tranh chấp lao động, đình công giảm… Tuy nhiên, quan hệ lao động trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đời sống của nhiều người lao động vẫn còn khó khăn, thu nhập thấp, điều kiện ăn ở đi lại, học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần chưa đáp ứng được nhu cầu...
 
Giao ban trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên TƯ Đảng- Trưởng ban Kinh tế TƯ đã triển khai nội dung Kết luận 96 của Ban Bí thư khóa 11 về “Tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 22 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, tổ chức đại diện người lao động, MTTQ, các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó  chú trọng việc đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các quan điểm chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách pháp luật về việc làm, BHXH, dạy nghề, tiền lương tối thiểu, ATVS lao động phù hợp với Hiến pháp 2013...
 
Hoàng Vĩnh