Tạo hành lang pháp lý cho việc tiếp xúc cử tri

(Baonghean.vn) - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổ chức 17 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ với 395 buổi tiếp xúc, gần 35.840 lượt cử tri tham gia tại các xã, phường, thị trấn. Qua 9 kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi 788 ý kiến, kiến nghị đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương.

Đây là kết quả được thông báo tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 525/2012 về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội do Đoàn ĐQBH và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức chiều ngày 24/7.

Các ông: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội và Nghị quyết liên tịch 525 về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử.

Trong 5 năm, Đoàn ĐBQH đã tổ chức 17 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ với 395 buổi tiếp xúc, gần 35.840 lượt cử tri tham gia tại các xã, phường, thị trấn. Tại các cuộc tiếp xúc, việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được phân loại, báo cáo đầy đủ, rõ ràng. Ngoài việc dựa vào nguồn ý kiến của cử tri đóng góp trực tiếp tại các buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH còn thu thập ý kiến cử tri dưới nhiều hình thức như gặp gỡ trực tiếp, các nguồn thông tin phản ánh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Để đổi mới phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri, trong 2 nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII và Quốc hội khoá XIV, Đoàn ĐBQH đã tổ chức 17 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với đối tượng cử tri là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, những người có chuyên môn sâu. Với hình thức tiếp xúc này, ĐBQH ghi nhận được những ý kiến chuyên sâu về cơ chế, chính sách vĩ mô.

Đoàn ĐBQH cùng với UBMTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ các huyện, thành phố, thị xã để nâng cao hiệu quả trong công  tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua 9 kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi 788 ý kiến, kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương.

Việc giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của ĐBQH và đoàn ĐBQH được theo dõi thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Từ năm 2013 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện 4 cuộc giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực đầu tư phát triển nông nghiệp, việc thực hiện các chính sách về giáo dục, y tế, chế độ, chính sách cho người có công…

Tại hội nghị, các đại diện UBMTTQ các huyện, thị xã cơ bản đồng tình với những kết quả đạt được của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao công tác hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới như: vai trò điều hành của Chủ tọa chưa được nhuần nhuyễn, chưa chú trọng đến khái quát vấn đề, nội dung kiến nghị của cử tri địa phương; một số cơ sở chưa thực hiện phân loại ý kiến, kiến nghị theo từng cấp thẩm quyền; nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa đi cụ thể vào vấn đề; cán bộ thư ký còn hạn chế về trình độ, nên việc tổng hợp ý kiến của cử tri có lúc chưa đầy đủ và thiếu chính xác…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Liên quan đến Nghị quyết liên tịch 525, các đại biểu kiến nghị rằng, sau khi ban hành Nghị quyết, chưa có văn bản hướng dẫn chỉ đạo, dẫn đến có sự lúng túng trong việc tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay việc trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm, không thống nhất, một số nội dung trả lời còn mang tính chung chung, chưa đáp ứng được vấn đề cử tri quan tâm. Do đó, cần xác lập cơ chế giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri cụ thể, rõ ràng hơn.

Cần có quy định rõ về việc thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri như quy định đăng tải kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website của Quốc hội và UBND tỉnh, thành phố, huyện, xã… để đông đảo cử tri có thể truy cập, theo dõi.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh Nghị quyết liên tịch 525 là hành lang pháp lý đầy đủ để việc tiếp xúc cử tri diễn ra thuận lợi, và đánh gía cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Ủy Ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, cơ sở.

Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành cần làm rõ trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch. Về việc tổng hợp ý kiến của cử tri, cần phân loại nhanh, đầy đủ, tránh bỏ sót. Song song với đó, việc giải quyết kiến nghị của cử tri cần phải được đôn đốc, theo dõi, giám sát chặt chẽ, không để tình trạng chậm chễ gây mất lòng tin trong nhân dân./.

Mỹ Nga