Tạo khí thế mới, động lực mới trong thực hiện Nghị quyết 26, đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo

(Trích phát biểu bế mạc của đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Học tập, triển khai Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An)

...

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị của chúng ta đã được nghe các báo cáo viên trình bày: Báo cáo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

           Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu kết luận hội nghị

Sau chương trình buổi sáng, Hội nghị đã chia thành 5 tổ thảo luận về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị khóa IX; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Qua thảo luận, các đại biểu đã đóng góp 53 lượt ý kiến tập trung phân tích các kết quả, hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ; giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Thay mặt BTV Tỉnh ủy, chúng tôi xin báo cáo lại kết quả thảo luận và trao đổi, bổ sung như sau: Trong 53 ý kiến phát biểu tại các tổ được gom lại thành 7 nhóm vấn đề:

Nhóm ý kiến thứ nhất, có rất nhiều ý kiến hay, rất trách nhiệm bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và thể hiện quyết tâm chính trị cao khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đó cũng là tâm thế chung của BTV, BCH Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.  Đấy chính là sự thống nhất ý chí, nền tảng ban đầu, là cơ hội để Nghệ An phát triển; tạo được nguồn lực đóng góp của Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Nhóm ý kiến thứ 2, bày tỏ sự thống nhất cao đánh giá của Trung ương về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém của Nghệ An trong chặng đường 10 năm thực hiện Kết luận số 20 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đề xuất cần phải nêu rõ hơn những thiếu sót, khuyết điểm để chúng ta thấy và tìm giải pháp làm tốt hơn trong chặng đường tiếp theo. Về vấn đề này, trong báo cáo tổng kết Kết luận 20 BTV Tỉnh ủy đã nêu rất rõ, còn trong đề án trình Bộ Chính trị được tóm lược lại. Hôm nay, tại hội nghị này, vì điều kiện thời gian có những điều chúng tôi chưa nói hết.

Tuy nhiên, trong bản tổng kết Kết luận 20 gửi cho các sở, ban, ngành, các đảng bộ trực thuộc, các huyện thành, thị đề cập rất cụ thể, chi tiết kèm theo các phụ lục, trong đó nói rõ chỉ tiêu nào đạt, chưa đạt rất cụ thể. Ở đây chúng tôi đồng tình cao với hai ý kiến các đồng chí nêu lên: Đó là cần phải tiếp tục nhấn mạnh khuyết điểm về tư tưởng trông chờ ỷ lại trong đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Nhấn để đả phá những rào cản trong tư tưởng  làm sao để đội ngũ cán bộ có sự đổi mới, năng động, sáng tạo, nhạy bén hơn.  

Thứ hai là ý kiến phát biểu nhấn mạnh trong chặng đường 10 năm qua, mặc dù Nghệ An có sự phát triển rất tốt, nếu so sánh Nghệ An năm 2003 với Nghệ An năm 2013 có thể thấy trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3,4 lần, thế nhưng, nếu so với các tỉnh khác trong khu vực và trong cả nước thì sự phát triển này vẫn chưa được như mong muốn. So với Thanh Hóa, Hà Tĩnh có dấu hiệu của sự tụt hậu về kinh tế. Bởi chúng ta chưa có được những dự án, những cú hích mang tính quyết định, đột phá trong vấn đề phát triển kinh tế.

Chúng tôi thấy ý kiến của các đồng chí về vấn đề này rất xác đáng và chúng tôi cũng đã nêu rõ trong báo cáo. Ví dụ như Nghi Sơn mấy năm vừa rồi  được đầu tư 11 tỷ  USD, Vũng Áng 14 tỷ USD. Hai dự án này gần 30 tỷ USD. Trong khi đó ở ta chưa có dự án nào nổi 1 tỷ USD.  Chúng ta phải so sánh với các đơn vị bạn để thấy chúng ta đang đứng ở đâu, ở cung bậc nào để từ đó có ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị và  sự mong đợi của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà.

 

Nhóm ý kiến thứ 3 tập trung thảo luận, đề xuất cho rằng một số chỉ tiêu đề ra hơi cao và khó có khả năng thực thi. Ví dụ như tốc độ tăng trưởng, hiện nay chúng ta mới có 8-9% mà đến năm 2015 phải được 11-12%; hay thu nhập bình quân đầu người hiện nay chúng ta mới đạt hơn 20 triệu đồng/người, đến năm 2015 đạt 38 triệu/người liệu có đạt được không? Vấn đề này, khi thảo luận  tham mưu cho Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy cũng băn khoăn về một số chỉ tiêu trong bối cảnh khó khăn về kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, nếu đặt chỉ tiêu thấp thì không có động lực để phấn đấu, phải đề cao ít nhất bằng mức bình quân chung của cả nước mới thể hiện được quyết tâm chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Bộ Chính trị đã ban hành nên chúng ta không bàn thấp cao mà trách nhiệm của chúng ta phải phấn đấu thực hiện cho bằng được, thậm chí là phải vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhóm ý kiến thứ 4 thể hiện sự thống nhất cao về chủ trương chỉ đạo và các giải pháp của Bộ Chính trị. Trong đó có một số ý kiến đề xuất, BTV Tỉnh ủy thấy hợp lý và xin tiếp thu, bổ sung. Đó là việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết nhưng vấn đề là phải làm thế nào để các bộ, ngành, Chính phủ và Trung ương vào cuộc. Nghị quyết muốn trở thành hiện thực và đi vào cuộc sống cần phải được thể chế hóa bằng các qui định về mặt nhà nước, các quyết định, cơ chế điều hành của Chính phủ và nhà nước thì mới có hiệu lực. Đây là những băn khoăn rất đúng.

Khi soạn thảo Nghị quyết chúng tôi cũng đã đưa ý kiến, nội dung này vào để ban cán sự đảng, Chính phủ, các bộ, ngành triển khai và có sơ kết, tổng kết hàng năm. Vừa rồi, BTV cũng đã họp để bàn về vấn đề này, sắp tới một loạt các nội dung sẽ tiếp tục được trình Chính phủ để sửa đổi, bổ sung và xây dựng lộ trình.  Hiện nay BTV Tỉnh ủy đang chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn rà soát, thực hiện. Ví dụ Nghị quyết 239 về thành phố Vinh, sắp tới sẽ tiếp tục trình Chính phủ điều chỉnh một loạt vấn đề về thành phố Vinh như nâng cấp sân bay Vinh thành sân bay quốc tế. Hoặc là Nghị quyết 147 về  miền Tây Nghệ An đến năm 2010 hết hiệu lực, BTV Tỉnh ủy đã bàn, thảo luận, thống nhất trình Chính phủ phê chuẩn cho Nghệ An một nghị quyết mới về phát triển miền Tây trong thời gian tới, trong đó có những chương trình, dự án cụ thể.

Trong nhóm ý kiến thứ 4 cũng đề cập tới nhiều giải pháp tháo gỡ những ách tắc, khơi thông dòng chảy trong thu hút đầu tư, trong chỉ đạo điều hành, trong công tác giải phóng mặt bằng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp tiếp cận, đổi mới qui chế nội bộ các cơ quan đơn vị tạo sự thông thoáng cho nhà đầu tư… tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện  nghị quyết. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến này.

Một số đại biểu cho rằng  mặc dù trong nghị quyết có nói đến phát triển đảo Mắt, đảo Ngư nhưng cần bổ sung thêm một số nội dung về kinh tế biển. Bởi Nghệ An có 83km bờ biển, có đảo, ý kiến này BTV Tỉnh ủy tiếp thu và bổ sung trong việc triển khai nghị quyết của Trung ương về kinh tế biển. Ngoài khai thác miền Tây lợi thế về rừng, trung du, miền núi chúng ta sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về biển (khai thác, chế biến, nuôi trồng..) gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong nhóm giải pháp này, các đại biểu cũng đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Đây là giải pháp rất cần thiết trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị cũng đã chỉ ra hàng năm chúng ta phải sơ kết, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết. Trước khi báo cáo Bộ Chính trị chúng ta phải rà soát lại toàn bộ tình hình ở các huyện ngành về việc thực hiện chương trình trọng điểm, đề án đã đưa ra trong nghị quyết này để vừa uốn nắn kịp thời vừa có những kiến nghị đề xuất phù hợp.

Nhóm giải pháp thứ 5, đề xuất nên nghiên cứu kỹ, rà soát lại các chương trình, đề án để kết hợp giữa việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị với Nghị quyết 17 của Đại hội Đảng bộ tỉnh và một số các chương trình khác. Về phần này, BTV Tỉnh ủy hoàn toàn đồng tình. Hiện nay chúng ta đã đi được hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nên trong triển khai thực hiện song hành với Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Cho nên cần phải có sự phối hợp tránh sự trùng lặp, xen lấn, ban hành lại các chương trình, đề án đã triển khai mà chỉ rà soát, bổ sung các chương trình đề án cần thiết. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc để công tác triển khai có hiệu quả hơn. Chỉ ban hành các chương trình mới mang tính trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho chặng đường thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đồng thời làm nền tảng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đảm bảo tính kế thừa, hỗ trợ bổ sung, lan tỏa cho nhau. 

   

Nhóm ý kiến thứ 6 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiều đại biểu yêu cầu có sự rà soát lại và kết hợp việc thực hiện Nghị quyết 26 với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và  Nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách hiện nay”. Từ đó kịp thời chấn chỉnh; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vì cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề. Làm tốt công tác cán bộ sẽ tạo được quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Vấn đề này, chúng tôi xin tiếp thu và bổ sung vào chương trình, hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

   

Nhóm giải pháp thứ 7, đề cập đến vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị như thế nào cho có hiệu quả? Tinh thần chung là tỉnh chỉ triển khai quán triệt cho đội ngũ cán bộ cốt cán mở rộng và đội ngũ tri thức, văn nghệ sỹ tạo sự đồng thuận triển khai đồng bộ. Còn trách nhiệm của các ngành, các cấp, các huyện, thành, thị phải triển khai kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, hành động hoàn thành xong trong tháng 10. Trách nhiệm các cơ quan truyền thông là phải vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện Nghị quyết.

...

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và yêu cầu các đồng chí tập trung thực hiện các nội dung:

        

Thứ nhất, các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, chủ trương, quan điểm và phương hướng, giải pháp của nghị quyết; cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

       

Thứ hai, khẩn trương lựa chọn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc, chu đáo, khoa học và cụ thể gắn với thực tiễn, tiềm lực của địa phương, cơ sở; phân công người chỉ đạo, đôn đốc tổ chức kiểm tra việc thực hiện một cách nghiêm túc.

        

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong toàn tỉnh cần nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra; trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.

        

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBKT Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị của các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An có thể thực hiện được và thành công tới mức độ nào là kết quả của cả hệ thống chính trị; từng chi bộ, từng cơ quan, đơn vị có được những kết quả cụ thể sẽ tạo ra được chuyển biến cho từng ngành, từng huyện và lúc đó tạo sự chuyển biến của cả tỉnh. Cho nên phải quyết tâm cao ngay từ khi quán triệt, học tập đến xây dựng chương trình, hành động và triển khai thực hiện tạo khí thế mới, động lực mới trong việc thực hiện đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo như mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra...

( Đầu đề do Báo Nghệ An đặt).

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.