Tạo khí thế mới, động lực mới trong thực hiện Nghị quyết 26, đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo

(Trích phát biểu bế mạc của đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Học tập, triển khai Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An)

...

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị của chúng ta đã được nghe các báo cáo viên trình bày: Báo cáo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tạo khí thế mới, động lực mới trong thực hiện Nghị quyết 26, đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo ảnh 1

           Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu kết luận hội nghị

Sau chương trình buổi sáng, Hội nghị đã chia thành 5 tổ thảo luận về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị khóa IX; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Qua thảo luận, các đại biểu đã đóng góp 53 lượt ý kiến tập trung phân tích các kết quả, hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ; giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Thay mặt BTV Tỉnh ủy, chúng tôi xin báo cáo lại kết quả thảo luận và trao đổi, bổ sung như sau: Trong 53 ý kiến phát biểu tại các tổ được gom lại thành 7 nhóm vấn đề:

Nhóm ý kiến thứ nhất, có rất nhiều ý kiến hay, rất trách nhiệm bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và thể hiện quyết tâm chính trị cao khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đó cũng là tâm thế chung của BTV, BCH Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.  Đấy chính là sự thống nhất ý chí, nền tảng ban đầu, là cơ hội để Nghệ An phát triển; tạo được nguồn lực đóng góp của Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Nhóm ý kiến thứ 2, bày tỏ sự thống nhất cao đánh giá của Trung ương về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém của Nghệ An trong chặng đường 10 năm thực hiện Kết luận số 20 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đề xuất cần phải nêu rõ hơn những thiếu sót, khuyết điểm để chúng ta thấy và tìm giải pháp làm tốt hơn trong chặng đường tiếp theo. Về vấn đề này, trong báo cáo tổng kết Kết luận 20 BTV Tỉnh ủy đã nêu rất rõ, còn trong đề án trình Bộ Chính trị được tóm lược lại. Hôm nay, tại hội nghị này, vì điều kiện thời gian có những điều chúng tôi chưa nói hết.

Tuy nhiên, trong bản tổng kết Kết luận 20 gửi cho các sở, ban, ngành, các đảng bộ trực thuộc, các huyện thành, thị đề cập rất cụ thể, chi tiết kèm theo các phụ lục, trong đó nói rõ chỉ tiêu nào đạt, chưa đạt rất cụ thể. Ở đây chúng tôi đồng tình cao với hai ý kiến các đồng chí nêu lên: Đó là cần phải tiếp tục nhấn mạnh khuyết điểm về tư tưởng trông chờ ỷ lại trong đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Nhấn để đả phá những rào cản trong tư tưởng  làm sao để đội ngũ cán bộ có sự đổi mới, năng động, sáng tạo, nhạy bén hơn.  

Thứ hai là ý kiến phát biểu nhấn mạnh trong chặng đường 10 năm qua, mặc dù Nghệ An có sự phát triển rất tốt, nếu so sánh Nghệ An năm 2003 với Nghệ An năm 2013 có thể thấy trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3,4 lần, thế nhưng, nếu so với các tỉnh khác trong khu vực và trong cả nước thì sự phát triển này vẫn chưa được như mong muốn. So với Thanh Hóa, Hà Tĩnh có dấu hiệu của sự tụt hậu về kinh tế. Bởi chúng ta chưa có được những dự án, những cú hích mang tính quyết định, đột phá trong vấn đề phát triển kinh tế.

Chúng tôi thấy ý kiến của các đồng chí về vấn đề này rất xác đáng và chúng tôi cũng đã nêu rõ trong báo cáo. Ví dụ như Nghi Sơn mấy năm vừa rồi  được đầu tư 11 tỷ  USD, Vũng Áng 14 tỷ USD. Hai dự án này gần 30 tỷ USD. Trong khi đó ở ta chưa có dự án nào nổi 1 tỷ USD.  Chúng ta phải so sánh với các đơn vị bạn để thấy chúng ta đang đứng ở đâu, ở cung bậc nào để từ đó có ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị và  sự mong đợi của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà.

 

Nhóm ý kiến thứ 3 tập trung thảo luận, đề xuất cho rằng một số chỉ tiêu đề ra hơi cao và khó có khả năng thực thi. Ví dụ như tốc độ tăng trưởng, hiện nay chúng ta mới có 8-9% mà đến năm 2015 phải được 11-12%; hay thu nhập bình quân đầu người hiện nay chúng ta mới đạt hơn 20 triệu đồng/người, đến năm 2015 đạt 38 triệu/người liệu có đạt được không? Vấn đề này, khi thảo luận  tham mưu cho Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy cũng băn khoăn về một số chỉ tiêu trong bối cảnh khó khăn về kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, nếu đặt chỉ tiêu thấp thì không có động lực để phấn đấu, phải đề cao ít nhất bằng mức bình quân chung của cả nước mới thể hiện được quyết tâm chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Bộ Chính trị đã ban hành nên chúng ta không bàn thấp cao mà trách nhiệm của chúng ta phải phấn đấu thực hiện cho bằng được, thậm chí là phải vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhóm ý kiến thứ 4 thể hiện sự thống nhất cao về chủ trương chỉ đạo và các giải pháp của Bộ Chính trị. Trong đó có một số ý kiến đề xuất, BTV Tỉnh ủy thấy hợp lý và xin tiếp thu, bổ sung. Đó là việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết nhưng vấn đề là phải làm thế nào để các bộ, ngành, Chính phủ và Trung ương vào cuộc. Nghị quyết muốn trở thành hiện thực và đi vào cuộc sống cần phải được thể chế hóa bằng các qui định về mặt nhà nước, các quyết định, cơ chế điều hành của Chính phủ và nhà nước thì mới có hiệu lực. Đây là những băn khoăn rất đúng.

Khi soạn thảo Nghị quyết chúng tôi cũng đã đưa ý kiến, nội dung này vào để ban cán sự đảng, Chính phủ, các bộ, ngành triển khai và có sơ kết, tổng kết hàng năm. Vừa rồi, BTV cũng đã họp để bàn về vấn đề này, sắp tới một loạt các nội dung sẽ tiếp tục được trình Chính phủ để sửa đổi, bổ sung và xây dựng lộ trình.  Hiện nay BTV Tỉnh ủy đang chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn rà soát, thực hiện. Ví dụ Nghị quyết 239 về thành phố Vinh, sắp tới sẽ tiếp tục trình Chính phủ điều chỉnh một loạt vấn đề về thành phố Vinh như nâng cấp sân bay Vinh thành sân bay quốc tế. Hoặc là Nghị quyết 147 về  miền Tây Nghệ An đến năm 2010 hết hiệu lực, BTV Tỉnh ủy đã bàn, thảo luận, thống nhất trình Chính phủ phê chuẩn cho Nghệ An một nghị quyết mới về phát triển miền Tây trong thời gian tới, trong đó có những chương trình, dự án cụ thể.

Trong nhóm ý kiến thứ 4 cũng đề cập tới nhiều giải pháp tháo gỡ những ách tắc, khơi thông dòng chảy trong thu hút đầu tư, trong chỉ đạo điều hành, trong công tác giải phóng mặt bằng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp tiếp cận, đổi mới qui chế nội bộ các cơ quan đơn vị tạo sự thông thoáng cho nhà đầu tư… tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện  nghị quyết. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến này.

Một số đại biểu cho rằng  mặc dù trong nghị quyết có nói đến phát triển đảo Mắt, đảo Ngư nhưng cần bổ sung thêm một số nội dung về kinh tế biển. Bởi Nghệ An có 83km bờ biển, có đảo, ý kiến này BTV Tỉnh ủy tiếp thu và bổ sung trong việc triển khai nghị quyết của Trung ương về kinh tế biển. Ngoài khai thác miền Tây lợi thế về rừng, trung du, miền núi chúng ta sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về biển (khai thác, chế biến, nuôi trồng..) gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong nhóm giải pháp này, các đại biểu cũng đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Đây là giải pháp rất cần thiết trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị cũng đã chỉ ra hàng năm chúng ta phải sơ kết, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết. Trước khi báo cáo Bộ Chính trị chúng ta phải rà soát lại toàn bộ tình hình ở các huyện ngành về việc thực hiện chương trình trọng điểm, đề án đã đưa ra trong nghị quyết này để vừa uốn nắn kịp thời vừa có những kiến nghị đề xuất phù hợp.

Nhóm giải pháp thứ 5, đề xuất nên nghiên cứu kỹ, rà soát lại các chương trình, đề án để kết hợp giữa việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị với Nghị quyết 17 của Đại hội Đảng bộ tỉnh và một số các chương trình khác. Về phần này, BTV Tỉnh ủy hoàn toàn đồng tình. Hiện nay chúng ta đã đi được hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nên trong triển khai thực hiện song hành với Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Cho nên cần phải có sự phối hợp tránh sự trùng lặp, xen lấn, ban hành lại các chương trình, đề án đã triển khai mà chỉ rà soát, bổ sung các chương trình đề án cần thiết. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc để công tác triển khai có hiệu quả hơn. Chỉ ban hành các chương trình mới mang tính trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho chặng đường thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đồng thời làm nền tảng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đảm bảo tính kế thừa, hỗ trợ bổ sung, lan tỏa cho nhau. 

   

Nhóm ý kiến thứ 6 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiều đại biểu yêu cầu có sự rà soát lại và kết hợp việc thực hiện Nghị quyết 26 với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và  Nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách hiện nay”. Từ đó kịp thời chấn chỉnh; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vì cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề. Làm tốt công tác cán bộ sẽ tạo được quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Vấn đề này, chúng tôi xin tiếp thu và bổ sung vào chương trình, hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

   

Nhóm giải pháp thứ 7, đề cập đến vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị như thế nào cho có hiệu quả? Tinh thần chung là tỉnh chỉ triển khai quán triệt cho đội ngũ cán bộ cốt cán mở rộng và đội ngũ tri thức, văn nghệ sỹ tạo sự đồng thuận triển khai đồng bộ. Còn trách nhiệm của các ngành, các cấp, các huyện, thành, thị phải triển khai kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, hành động hoàn thành xong trong tháng 10. Trách nhiệm các cơ quan truyền thông là phải vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện Nghị quyết.

...

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và yêu cầu các đồng chí tập trung thực hiện các nội dung:

        

Thứ nhất, các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, chủ trương, quan điểm và phương hướng, giải pháp của nghị quyết; cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

       

Thứ hai, khẩn trương lựa chọn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc, chu đáo, khoa học và cụ thể gắn với thực tiễn, tiềm lực của địa phương, cơ sở; phân công người chỉ đạo, đôn đốc tổ chức kiểm tra việc thực hiện một cách nghiêm túc.

        

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong toàn tỉnh cần nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra; trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.

        

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBKT Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị của các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An có thể thực hiện được và thành công tới mức độ nào là kết quả của cả hệ thống chính trị; từng chi bộ, từng cơ quan, đơn vị có được những kết quả cụ thể sẽ tạo ra được chuyển biến cho từng ngành, từng huyện và lúc đó tạo sự chuyển biến của cả tỉnh. Cho nên phải quyết tâm cao ngay từ khi quán triệt, học tập đến xây dựng chương trình, hành động và triển khai thực hiện tạo khí thế mới, động lực mới trong việc thực hiện đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo như mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra...

( Đầu đề do Báo Nghệ An đặt).

Tin mới

Trao tặng

Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 6/10, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã trao 2 tỷ đồng cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An.
Người lao động tham gia phỏng vấn xuất cảnh sang các thị trường có thu nhập cao. Ảnh: CSCC

Lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc: Đừng để 'quýt làm cam chịu'

(Baonghean.vn) - Trong thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với 8 huyện trong cả nước, thì Nghệ An có tới 3 huyện gồm Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò. Đây đều là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.
Xuân Hoàng

Cộng đồng hướng về vùng lũ Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) -  Sau 4 ngày xảy ra trận lũ quét lịch sử ở huyện Kỳ Sơn, mặc dù nước lũ đã rút nhưng cuộc sống của bà con đối diện với những khó khăn, thiếu thốn. Những ngày này, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng quân sự, an ninh và bà con thôn, bản cùng nhau hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Dòng người và xe của các đoàn thiện nguyện cũng đang hướng về huyện biên giới Kỳ Sơn...
Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 18 V.League 2022. Mặc dù đội chủ nhà đang có phong độ không tốt, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng đang có những vấn đề mà huấn luyện viên Huy Hoàng phải đối mặt. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ lại có một kết quả không như ý trong trận Derby Nghệ Tĩnh.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ban Dân tộc

Cần quan tâm đầu tư các công trình cấp thiết, tạo động lực phát triển vùng dân tộc, miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến đề xuất của các đại biểu tại phiên thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) -  Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã hướng về Kỳ Sơn để cùng sẻ chia với đồng bào vùng lũ, trong đó, tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt ra quân. Tại TP.Vinh, sáng ngày 5/10, thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cùng một số đơn vị trực thuộc đã chuyển nhiều tấn hàng lên với đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua tại Kỳ Sơn.
Trao nhà tình nghĩa

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khánh thành, bàn giao nhà đồng đội

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, tại xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy đội Quy tập tổ chức Lễ khánh thành "Nhà đồng đội" cho gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.
Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

(Baonghean.vn) - “Cà Nóng chu du Trường Sa” - tác phẩm thiếu nhi đầu tiên của tác giả Bùi Tiểu Quyên vừa được vinh danh tại Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 5, năm 2022. Cuốn sách viết về biển đảo, với sự thể hiện khá mới mẻ của nữ nhà văn trẻ đã đạt giải C (không có giải A, B ở hạng mục sách thiếu nhi).