"Tạo môi trường cống hiến cho đảng viên về hưu"...

(Baonghean) - Là cán bộ ngành Công an về hưu, lương khá cao lại đang là chủ một doanh nghiệp “ăn nên làm ra”, đáng lẽ ra ngoài thời gian dành cho việc kinh doanh là để nghỉ ngơi, quan tâm gia đình, nhưng vì sao ông vẫn nhiệt tình đảm nhận làm bí thư chi bộ?
 
- Là chiến sỹ công an, tôi thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”,... Tôi nghĩ, về hưu là Nhà nước cho nghỉ công việc, chứ Điều lệ Đảng không quy định tuổi “nghỉ hưu” cho đảng viên, nên đảng viên 
 
phải liên tục phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, còn sức còn cống hiến cho xã hội. Là chủ doanh nghiệp, mặc dù rất hạn chế về  thời gian, nhưng  tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới để được đóng góp sức mình phục vụ nhân dân địa phương. Và quan điểm của tôi là khi được giao nhiệm vụ gì thì phải luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc... 
 
- Được biết, với vai trò Bí thư chi bộ, ông đã khơi dậy được sức dân, “chèo lái”  khối 11 trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong mọi phong trào của phường Hồng Sơn? 
 
- Bác Hồ dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình phải làm cho dân tin, một khi người dân tin tưởng vào cán bộ thì việc gì cũng cũng có thể làm được. Người đảng viên, bí thư chi bộ muốn phát huy tốt vai trò của mình phải luôn gần dân, sát dân,  gương mẫu, đầu tàu tạo sự lan tỏa. Các phong trào đóng góp hay thu các loại thuế quỹ đến cuộc vận động thì cán bộ đảng viên luôn đi trước, làm trước và làm nhiều hơn mức quy định. Rồi, mọi việc phải công khai, minh bạch trước dân... 
 
-  Vâng, vấn đề là phải thực hiện dân chủ trong Đảng, trong nhân dân... Và thưa ông, phải khẳng định đa số đảng viên về hưu phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trước yêu cầu đòi hỏi của tổ chức Đảng; nhưng có một thực trạng hiện nay là có một số đảng viên về hưu không tham gia sinh hoạt Đảng. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
 
- Thực sự tôi băn khoăn cho những đồng chí của mình như thế. Nghỉ hưu, họ cho là hết trách nhiệm, không có ràng buộc gì, không tham gia sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí, xa rời nhân dân; nhưng họ không nghĩ  rằng hàng tháng họ vẫn nhận lương mà lương ở đây là của nhân dân thì họ phải có trách nhiệm với nhân dân, với Đảng. Những người vị trí càng cao, lương càng cao thì trách nhiệm càng nhiều. Tôi nghĩ, trong khi những đồng chí chưa tự giác như thế, thì Nhà nước cần phải quy định, ràng buộc cụ thể...
 
- Vậy đối với Chi bộ khối 11 phường Hồng Sơn có cách làm như thế nào để đội ngũ đảng viên khi về hưu trên địa bàn tích cực tham gia phong trào xây dựng khối phố, thưa ông?
 
-  Trước hết, chi bộ phải đổi mới, nâng cao, chất lượng sinh hoạt tạo sự hấp dẫn, thu hút các đảng viên tham gia đầy đủ. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các đảng viên nơi cư trú, tạo sự gần gũi, hòa đồng và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những đảng viên chưa gương mẫu. Tóm lại là tạo môi trường tốt để đảng viên về hưu sẵn sàng hòa nhập, gắn bó với chi bộ và tâm huyết cống hiến xây dựng địa phương.
 
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
 
Lê Thanh (Thực hiện)