Tạo sự đồng thuận cao, sớm đưa Nghị quyết TƯ 8 vào cuộc sống

(Baonghean.vn) - Sáng 7/1, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và bế mạc hội nghị. Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu kết luận tại hội nghị.
 
Hội nghị đã dành thời gian nghe đồng chí Nguyễn Sỹ Hội - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; dự thảo kế hoạch của tỉnh về triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp đó, đồng chí Thái Khắc Thư – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo về Kế hoạch số 109/KH-TU, ngày 28/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
 
Toàn cảnh buổi bế mạc
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc kết luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội báo cáo Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Đồng chí Thái Khắc Thư - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện NQ Trung ương 8 của Đảng
 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc kết luận chỉ đạo tại hội nghị:
 
.
 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu các cấp, các ngành ngay sau hội nghị này cần chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở một cách nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng. Trong đó lưu ý lựa chọn các đồng chí báo cáo viên có trình độ, am hiểu vấn đề, kỹ năng truyền đạt. Chú trọng công tác tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội  để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc cũng đã trao đổi làm rõ một số vấn đề cần quan tâm. Đó là trọng tâm 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Về vấn đề đổi mới căn bản giáo dục – đào tạo cần làm rõ, mặc dù kết quả một số mũi nhọn như học sinh giỏi quốc tế, khu vực và quốc gia cao nhưng kết quả giáo dục thấp; sinh viên tốt nghiệp khả năng thực hành thấp, chưa đáp ứng yêu cầu xã hội;....
 
Mai Hoa