Tập huấn bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2013

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động công tác dân vận, công tác tôn giáo của lực lượng vũ trang tỉnh, sáng 30/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đến dự có đại diện cơ quan Quân khu, lãnh đạo Ban tôn giáo Tỉnh ủy.                                          Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Những năm qua hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo pháp luật; đồng bào tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cơ quan đơn vị LLVT đã tham mưu thực hiện tốt công tác tôn giáo; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề tôn giáo.

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được cán bộ chuyên trách phổ biến các quan điểm, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo; nội dung nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào tôn giáo.

Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố và nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là những quan điểm, đường lối, chính sách, nhiệm vụ, nội dung, phương pháo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong tiến hành công tác dân vận vùng đồng bào tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng thời điểm cụ thể, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tôn giáo của LLVT tỉnh trong tình hình mới./.


Chiến Thắng (Bộ CHQS tỉnh)