Tập huấn công tác Đoàn-Hội cho đoàn viên thanh niên tại các trường CĐ, ĐH

(Baonghea.vn) - Chiều ngày 03/10/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Đoàn – Hội các trường đại học, cao đẳng trực thuộc năm 2015.

Tham gia Hội nghị có gần 300 đoàn viên, thanh niên, hội viên đến từ 9 trường đại học, cao đẳng trực thuộc.

300 ĐVTN tham gia thực hiện kỹ năng sinh hoạt nhóm

Các nội dung tập huấn do các giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy. Với mục tiêu cung cấp, trang bị những kiến thức về tình hình hội nhập ASEAN; tình hình kinh tế, an ninh chính trị, xã hội tác động trực tiếp đến sinh viên; các kỹ năng, tổ chức phong trào Đoàn – Hội trong các trường đại học, cao đẳng.,

Hội nghị cũng tập trung vào các vấn đề trọng tâm như phương pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, học nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên;

Đại biểu tham gia khai mạc lớp tập huấn

Ngoài ra, các học viên cũng tiến hành thảo luận tại tổ về các giải pháp giáo dục truyền thống cho sinh viên và công tác xây dựng Đoàn – Hội; một số vấn đề về biển, đảo và công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên; giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức cho sinh viên; tham gia kỹ năng tổ chức tọa đàm về các trào lưu và vai trò định hường của tổ chức Đoàn – Hội; trình bày các giải pháp, mô hình triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”…

Mạnh Hùng 

(Tỉnh Đoàn)