Tập huấn công tác mặt trận năm 2012

(Baonghean.vn) - Sáng nay 22/8, tại thành phố Vinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác mặt trận dành cho đội ngũ làm công tác mặt trận cấp xã, phường, thị trấn và khối, xóm, thôn bản trên đia bàn toàn tỉnh.Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày (22, 23, 24/8), các học viên sẽ được tiếp thu một số vấn đề về công tác phong trào và nghiệp vụ của MTTQ trong thời gian tới, như tổ chức các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; ủng hộ ngày vì người nghèo, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo; Phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; Công tác giám sát đầu tư cộng đồng, hòa giải ở cơ sở…
 
Các học viên còn được nghiên cứu các chuyên đề về chính sách dân tộc, tôn giáo;  vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tôn giáo, dân tộc; Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với một số nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; Một số vấn đề về công tác dân chủ và pháp luật; Những nội dung cơ bản về công tác thi đua – khen thưởng; Công tác tổ chức cán bộ…


Minh Chi