Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2014

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 31/10 và 1/11, Ban thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2014. Tham dự  có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh cùng đại diện cán bộ làm công tác khen thưởng của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
 
Tại buổi tập huấn, học viên được nghe cán bộ Ban thi đua khen thưởng tỉnh giới thiệu nội dung Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 7/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của các Nghị định số 42, 39,65 của Chính phủ; Các quy định của UBND tỉnh. Đồng thời cán bộ phòng nghiệp vụ Ban thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn cách viết báo cáo về thủ tục hồ sơ, mẫu hồ sơ khen thưởng ( Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ); Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 về Quy định tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 
 
Lớp tập huấn nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; các quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và địa phương về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.
 
Phạm Ngân