Tập huấn công tác thông tin đối ngoại

(Baonghean.vn)- Ngày 27/10, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên các cơ quan báo chí.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo công tác TTĐN chủ trì Hội nghị. Tham gia báo cáo có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT, Bộ tư lệnh Hải quân, Ban chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ,…Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Ban tuyên giáo, Sở TTTT và phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên các cơ quan báo chí khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tỉnh Nghệ An, có lãnh đạo Sở TT - TT, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và phóng viên Báo Nghệ An, Đài truyền hình Nghệ An tham gia tập huấn.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng nhằm làm cho thế giới hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; giới thiệu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc,... qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ TT - TT và các cơ quan Trung ương tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các học viên được cung cấp thông tin cũng như trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin đối ngoại và kinh nghiệm quốc tế; Chương trình hành động của Chính phủ về TTĐN giai đoạn 2013-2020 và một số hướng dẫn cụ thể đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương; Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại bằng tiếng nước ngoài trên báo chí, truyền hình; Tình hình Biển Đông và một số lưu ý trong công tác tuyên truyền hiện nay; Một số vấn đề pháp lý trong công tác tuyên truyền về biển, đảo,…

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh khẳng định, trong những năm qua, các lực lượng tuyên truyền thông tin đối ngoại trong cả nước đã phối hợp, triển khai đồng bộ, mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều kênh thông tin với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền đối ngoại đã góp phần thực hiện có hiệu quả những nội dung như: thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối, chính sách, lập trường quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như dư luận sở tại quan tâm về nước ta; về tình hình kinh tế xã hội, những thành tựu của công cuộc đổi mới; cung cấp thông tin về thế giới cho người dân trong nước,…

Nguyên Khoa