Tập huấn công tác tôn giáo

(Baonghean.vn) - Sáng nay, UBND tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh và huyện. Đến dự có đồng chí Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ; về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc – Phó Pí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Hằng – UV.BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại biểu 20 huyện, thành, thị.

Đây là lớp tập huấn nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Trong 2 ngày 20 - 21/8, các đại biểu được đồng chí Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu 1 số nội dung về tôn giáo và quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ. Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp thu 1 số nội dung cơ bản về: Quan điểm, chủ trương về chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; Tình hình và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nổi lên hiện nay; Đạo công giáo và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo; Tình hình và đảm bảo an ninh tôn giáo.Các đại biểu tham dự Hội nghị

Lớp học còn được tiếp thu một số nội dung như: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin đối với tôn giáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tôn giáo; Tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa; Quan hệ nhà nước và và các tổ chức tôn giáo trên thế giới trong lịch sử và hiện đại.

Sau lớp tập huấn này, các cơ sở sẽ về triển khai thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ. Trong đó thực hiện nghiêm túc về công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.


Trần Hải