Tập huấn công tác tôn giáo

10/09/2015 11:21

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 10/9, UBND huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên đã tổ chức khai mạc lớp Tập huấn công tác tôn giáo và Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, pháp luật cho các vị chức việc tôn giáo năm 2015.

* Tham gia lớp tập huấn công tác tôn giáo tại huyện Nghi Lộc có 140 học viên là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch ủy ban MTTQ, cán bộ tư pháp, cán bộ phụ trách tôn giáo của 21 xã, thị trấn trong huyện có đồng bào theo đạo.

1
140 học viên là lãnh đạo chủ chốt, ban ngành liên quan, cán bộ phụ trách tôn giáo của huyện Nghi Lộc tham dự lớp tập huấn

Trong thời gian hai ngày, các học viên được lãnh đạo Ban tôn giáo tỉnh chuyển tải bốn nội dung. Đó là: một số quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác tôn giáo trong tình hình mới; đặc điểm tình hình Đạo công giáo và công tác quản lý Nhà nước đối với đạo công giáo; những vấn đề nổi lên trong tôn giáo hiện nay và chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo; quy trình xử lý các vụ việc vi phạm có liên quan đến tôn giáo.

* Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hưng Nguyên, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, pháp luật cho các vị chức việc tôn giáo năm 2015.

2
Đại biểu và 120 vị chức việc của Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ Công giáo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên dự lễ khai mạc

Cũng trong thời gian 2 ngày, 120 vị chức việc của Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ Công giáo trên địa bàn huyện được tiếp thu 5 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng và an ninh; nội dung cơ bản của một số luật: “Luật Quốc phòng”, “Luật An ninh quốc gia”, “Luật Nghĩa vụ quân sự”, “Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”, “Luật Dân quân tự vệ”, “Luật biên giới quốc gia”, “Luật biển Việt Nam” và Pháp lênh dự bị động viên; Xây dựng thôn bản vững mạnh yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các lớp học này, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chính quyền, MTTQ những kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo, nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo trong tình hình mới. Bồi dưỡng cho các vị chức việc tôn giáo nhận thức sâu sắc về quan điểm, đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Qua đó nâng cao trách nhiệm, uy tín của các vị chức việc tôn giáo đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nhật Tuấn - Đức Biểu

Tập huấn công tác tôn giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO