Tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, HĐND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho 437  đại biểu HĐND huyện, HĐND 33 xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 2 chuyên đề, gồm: Các kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử như: đọc, tra cứu tài liệu, ghi chép, lắng nghe, thuyết trình, xây dựng chương trình hành động, tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, rà soát văn bản và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng phân tích, đánh giá các chính sách kinh tế - xã hội. 

Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt về các kỹ năng giám sát của đại biểu dân cử.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, xã, giúp đại biểu HĐND phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, nhất là kiến thức, kỹ năng hoạt động, kiểm tra, giám sát của đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời là dịp để đại biểu HĐND giao lưu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của người đại biểu dân cử.

Lê Nhung – Việt Hùng

Đài Quỳnh Lưu