Tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Baonghean.vn) - Sáng nay 24/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Hồng Hải - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.Đồng chí Tô Hồng Hải phát biểu tại hội nghị

Dự buổi tập huấn có lãnh đạo, thủ trưởng, người phát ngôn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đóng trên địa bàn; lãnh đạo các huyện, thành, thị. Đồng chí Lê Văn Nghiêm - Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT quán triệt các nội dung chuyên đề.
 
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được quán triệt các nội dung: Hướng dẫn thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở địa phương; tổng quan công tác thông tin đối ngoại; giải quyết khủng hoảng truyền thông, cách viết thông cáo báo chí; cách trả lời phỏng vấn báo chí; các bước chuẩn bị họp báo; tiêu chí, tiêu chuẩn, trách nhiệm và vai trò của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu định hướng tại hội nghị, đồng chí Tô Hồng Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thông tin đối ngoại là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác thông tin này còn hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới hoạt động thông tin đối ngoại cần được tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chương trình hành động về thông tin đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2020. Chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại nhằm quảng bá về Nghệ An; Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức hoạt động thông tin đối ngoại; Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.


Thanh Lê