Tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên

(Baonghean.vn) - Nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ pháp chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi công dân. 

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Toản cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Phương Thảo


Tại Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An vào sáng 6/3, TS. Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã truyền đạt kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh; tập trung 3 nội dung chính: Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Kỹ năng tiếp nhận, phân tích, phản hồi thông tin báo chí trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật cơ sở nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương./. 

Phương Thảo