Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(Baonghean.vn) - Ngày 16/9/2015, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Nam Đàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho các ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở và Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Nội dung các chuyên đề tập huấn đợt này gồm: Một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát; Thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên; Việc soạn thảo văn bản và hướng dẫn các mẫu biểu, văn bản về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tổ chức giải đáp các kiến nghị, đề xuất về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trên cơ sở đó, UBKT huyện ủy tổ chức kiểm tra thực tế hồ sơ một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cơ sở, qua đó hướng dẫn bổ cứu một cách cụ thể sát thực các tình huống trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại cơ sở.

Lớp tập huấn là dịp để các đồng chí cấp ủy viên, UBKT Đảng ủy, Chi ủy cơ sở  mới kiện toàn sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nói riêng để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

Hồng Hạnh -  Đậu Thắng 

(Đài Nam Đàn)