Tập huấn nghiệp vụ sưu tầm, biên soạn, biên tập quản lý và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 18/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ sưu tầm, biên soạn, biên tập và xuất bản Lịch sử Đảng bộ địa phương cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của 11 huyện miền núi.

Quang cảnh hội nghị.
Đồng chí Bùi Đình Sâm- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong một ngày, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các chuyên đề: Một số vấn đề trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn; quy trình nghiên cứu, biên soạn; công tác tư liệu và hệ thống hóa tư liệu trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; hướng dẫn về việc biên soạn biên niên sự kiện lịch sử đảng bộ địa phương; quan hệ giữa lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương; viết nhân vật lịch sử Đảng, viết tiểu sử và hồi ký cách mạng; phương pháp luận của khoa học lịch sử Đảng.

PGS- TS Nguyễn Ngọc Hà- Phó Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các chuyên đề tại hội nghị.
Các đại biểu tiếp thu các nội dung chuyên đề hướng dẫn biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Đây là những nội dung quan trọng, nhằm trang bị các kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, bí thư, phó bí thư cơ sở về nghiệp vụ sưu tầm, biên soạn, biên tập và xuất bản Lịch sử Đảng bộ địa phương sau đại hội Đảng và kiện toàn bộ máy./.

Thanh Lê