Tập huấn quản lý chất lượng công trình, trật tự xây dựng đô thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/7/2014, UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị cho gần 300 đồng chí là cán bộ các phòng UBND thị xã; bí thư, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xây dựng, cán bộ tài chính kế toán, bí thư, xóm trưởng các khối, xóm của 10 phường, xã trên địa bàn thị xã.
 
Toàn cảnh buổi tập huấn
 
Tại buổi tập huấn, các học viên được chuyên viên Sở Xây dựng Tỉnh giới thiệu những nội dung chính trong Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ - CP ngày 04/9/2012 cuả Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng, Nghị định 15/2012 NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản khác liên quan.
 
Qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị các nội dung về điều kiện để được cấp phép xây dựng, hồ sơ, quy trình cấp phép; quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép cấp phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình… góp phần đảm bảo trật tự xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã./.
 
Mai Hùng
   Thị ủy Hoàng Mai