Tập huấn quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện tỉnh

(Baonghean) - Sáng 29/3 tại thành phố Vinh, Bưu điện tỉnh Nghệ An phối hợp với BHXH tổ chức “Hội nghị tập huấn dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện”.

Nghệ An là 1 trong 8 tỉnh được BHXHVN chỉ đạo triển khai đợt 2 (đợt 1 gồm có 4 địa phương Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đắk Nông và Phú Yên). Tại tỉnh ta, 3 huyện được chọn làm thí điểm đợt này là Kỳ Sơn, Anh Sơn và Quỳ Châu. Để chuẩn bị tốt cho quá trình triển khai thí điểm, buổi tập huấn đã hướng dẫn cho các học viên cơ hội tiếp cận thông tin và quy định của ngành trong việc chi trả BHXH, hướng dẫn quan trọng từ phía BHVN.

Trên cơ sở đó, Bưu điện và BHXH tỉnh xây dựng lộ trình hợp lý để chuyển giao quá trình chi trả lương hưu, BHXH qua hệ thống Bưu điện tạo thuận lợi cho những người được thụ hưởng.

Chương trình này sẽ được triển khai trên địa bàn 3 huyện nói trên bắt đầu từ ngày 1/5/2012.


Thu Huyền