Tập huấn về biến đổi khí hậu và tăng tưởng xanh

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 23/4, UBND tỉnh đã tổ chức khóa tập huấn về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
 
Toàn cảnh khóa tập huấn.
Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT, Giám đốc BQL dự án rừng và đồng bằng Nghệ An phát biểu tại khóa tập huấn.
Tham gia khóa tập huấn có 74  thành viên là trưởng, phó phòng của 25 Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Trong thời gian 3 ngày (từ 23-25/4), giảng viên của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội … sẽ truyền đạt những nội dung về tổng quan biến đổi khí hậu, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ông Mark Fenn - Đồng giám đốc Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam phát biểu tại khóa đào tạo
Mục tiêu của khóa tập huấn là giúp cho các thành viên hiểu biết về các vấn đề cơ bản của biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu tới các ngành, lĩnh vực khác nhau và các chiến lược ứng phó ở các cấp khác nhau. Từ đó lựa chọn các giải pháp khả thi để ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như các cơ hội, hành động cần thiết để thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cấp tỉnh cho từng lĩnh vực tương ứng.
 
Hoàng Vĩnh