Tập trung cao cho huy động nguồn lực đầu tư bền vững, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

PV: Thưa đồng chí, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2011 của tỉnh như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Năm 2011 là năm hết sức khó khăn do lạm phát, giá cả, khủng hoảng nợ công, biến động chính trị ở một số nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp,... ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ký kết dự án với các nhà đầu tư.               Ảnh: Sỹ Minh

Tuy vậy, kinh tế của tỉnh ta vẫn tiếp tục tăng trưởng khá: tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 10,38% /KH 11-12%; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 28,35% năm 2010 xuống còn 27,06% năm 2011; công nghiệp xây dựng tăng từ 33,7% lên 34,86%. GTSX nông lâm thuỷ sản năm 2011 ước tăng 5,33%/ mục tiêu cả năm 3,5 - 4% so với năm 2010. Ngành công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng GTSX ước cả năm tăng 24,1% so năm 2010; tốc độ tăng trưởng GTSX ngành xây dựng ước tăng 12,04% so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng ước đạt 18%/KH 18 - 19%. Các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải, thông tin truyền thông có tăng trưởng; hoạt động tài chính ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ kiềm chế lạm phát.

Đến 16/12/2011, đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho 1.283 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp của tỉnh lên trên 9.000 doanh nghiệp.

Thu ngân sách cao nhất trong khu vực Bắc Trung bộ, chi ngân sách đảm bảo các mục tiêu phát triển, an sinh xã hội.

Tuy vậy, vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2011 chưa hoàn thành (6/25 chỉ tiêu). Chỉ số giá có xu hướng tăng chậm nhưng chỉ số giá bình quân vẫn ở mức cao. Lạm phát và lãi suất tín dụng còn cao. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng. Dịch bệnh liên tiếp ảnh hưởng đến chăn nuôi, năng suất và sản lượng của một số sản phẩm nông nghiệp. Sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn thấp, nhiều dự án vướng mắc chậm được tháo gỡ, nhất là giải phóng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư, thực hiện XDCB.

PV: Tình hình thực hiện cắt giảm đầu tư công và kiềm chế lạm phát ở các ngành, địa phương năm 2011 và 2012 như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch, quán triệt và chỉ đạo thực hiện tới các cấp, các ngành. UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, điều chỉnh việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011 theo yêu cầu của Trung ương, đồng thời có Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 thực hiện đình hoãn khởi công mới 9 công trình với tổng số vốn 62,25 tỷ đồng (có tổng mức đầu tư 3.012 tỷ đồng). Thêm vào đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Văn bản số 6044/UBND.TK ngày 13/10/2011 về việc giãn tiến độ ban hành chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ bản để tập trung cho các công trình đang thực hiện.

Để đáp ứng được yêu cầu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, năm 2012, Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP. Quán triệt Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Do vậy, trong năm 2012, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tổ chức rà soát để phân loại dự án và đề xuất hướng xử lý theo hướng dẫn của Trung ương; huy động và tăng cường các nguồn lực bằng nhiều hình thức phù hợp để từng bước xử lý cho các công trình, dự án dở dang, đồng thời thực hiện giải pháp siết chặt các dự án khởi công mới từ khâu chủ trương đầu tư.

PV: Xin đồng chí cho biết cụ thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2012?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Năm 2011 là năm vô cùng khó khăn, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2012, về phía tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, giảm thuế, giảm tiền thuê đất đối với một số tổ chức kinh tế...) theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh đã ban hành. 

- Ưu tiên ngân sách để trả nợ khối lượng XDCB cơ bản hoàn thành và đủ thủ tục theo quy định để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng.

- Chỉ đạo kịp thời thực hiện các chính sách tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động của các cơ sở tín dụng.

- Về lâu dài, tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc thực hiện cải cách hành chính, đồng thời xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp thời kỳ đến năm 2015 để định hướng cơ cấu phát triển doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh, vùng; tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp cùng với đề án đào tạo doanh nhân, phát triển nguồn lao động. Tăng cường thông tin cơ chế chính sách cũng như định hướng của tỉnh đến doanh nghiệp, người dân để doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và thuận lợi.

PV: Dự báo tình hình vốn đầu tư toàn xã hội năm 2012 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Dự báo năm 2012 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức; nhiều tồn tại, yếu kém chưa thể khắc phục trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đặt ra khá cao (tăng trưởng 9,5 - 10,5%), do vậy, cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đồng thời với thực hiện tái cơ cấu đầu tư gắn với tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ, tài nguyên... Dự kiến huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn là 28.000 - 30.000 tỷ đồng (hệ số ICOR là 4,0) tăng 17 - 20% so năm 2011.

Các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2012 đặt ra yêu cầu bền vững, do vậy, đòi hỏi phải có sự tập trung cao trong huy động nguồn lực cho đầu tư để đảm bảo các yêu cầu phát triển.

 PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Trân Châu (Thực hiện)

tin mới

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sinh kế chủ yếu của người dân xã biên giới Ngọc Lâm (Thanh Chương) là trồng keo. Từ trước đến nay người dân phải đi mua cây keo giống ở địa phương khác với giá và chi phí khá cao. Nay chính quyền và nhân dân quyết vay vốn xây vườn ươm giống cây trồng nguyên chủng tự phục vụ.

Thi công xử lý đoạn nền móng yếu

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường N5 giai đoạn 2

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Khu kinh tế Đông Nam: Giai đoạn 2 đường N5 có chiều dài khoảng 5 km từ Quốc lộ 1A, xã Nghi Long đến đường ven biển xã Nghi Quang thực hiện được gần 70% khối lượng và phấn đấu cuối năm 2023 sẽ được hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

(Baonghean.vn) - Theo lộ trình Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế tỉnh Nghệ An sẽ triển khai chức năng bản đồ số hoá hộ kinh doanh vào giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/02/2024. Bản đồ số hộ kinh doanh được đánh giá là một trong những giải pháp quản lý kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có kế hoạch tổ chức lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng kinh doanh máy bán hàng tự động tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không Vinh với các nội dung sau:

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ TP Vinh. Ảnh: Hải An

Hàng lậu, hàng giả vẫn hoành hành tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có sự vào cuộc xử lý từ các lực lượng chức năng, tuy nhiên, vấn nạn hàng lậu, hàng giả ở Nghệ An vẫn hoành hành, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

'Oan' cho xe điện khi bị cấm sạc pin dưới hầm chung cư

'Oan' cho xe điện khi bị cấm sạc pin dưới hầm chung cư

Các chuyên gia cho rằng, việc siết chặt các quy định an toàn về sạc pin cho xe máy, xe đạp điện tại hầm chung cư là cần thiết. Nhưng thay vì cấm vô tội vạ ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì cần tìm những giải pháp căn cơ, khoa học hơn.

Giá đường tăng kỷ lục, doanh nghiệp Nghệ An đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, cải tiến công nghệ sản xuất

Giá đường tăng kỷ lục, doanh nghiệp Nghệ An đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, cải tiến công nghệ sản xuất

(Baonghean.vn) -Theo đà tăng của giá đường thế giới, thị trường đường trong nước nói chung và Nghệ An nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Lợi nhuận tăng, thị trường tiêu thụ khả quan, các doanh nghiệp mía đường tập trung đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với cây mía…