Tập trung cao cho huy động nguồn lực đầu tư bền vững, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

PV: Thưa đồng chí, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2011 của tỉnh như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Năm 2011 là năm hết sức khó khăn do lạm phát, giá cả, khủng hoảng nợ công, biến động chính trị ở một số nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp,... ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tập trung cao cho huy động nguồn lực đầu tư bền vững, hiệu quả ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ký kết dự án với các nhà đầu tư.               Ảnh: Sỹ Minh

Tuy vậy, kinh tế của tỉnh ta vẫn tiếp tục tăng trưởng khá: tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 10,38% /KH 11-12%; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 28,35% năm 2010 xuống còn 27,06% năm 2011; công nghiệp xây dựng tăng từ 33,7% lên 34,86%. GTSX nông lâm thuỷ sản năm 2011 ước tăng 5,33%/ mục tiêu cả năm 3,5 - 4% so với năm 2010. Ngành công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng GTSX ước cả năm tăng 24,1% so năm 2010; tốc độ tăng trưởng GTSX ngành xây dựng ước tăng 12,04% so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng ước đạt 18%/KH 18 - 19%. Các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải, thông tin truyền thông có tăng trưởng; hoạt động tài chính ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ kiềm chế lạm phát.

Đến 16/12/2011, đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho 1.283 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp của tỉnh lên trên 9.000 doanh nghiệp.

Thu ngân sách cao nhất trong khu vực Bắc Trung bộ, chi ngân sách đảm bảo các mục tiêu phát triển, an sinh xã hội.

Tuy vậy, vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2011 chưa hoàn thành (6/25 chỉ tiêu). Chỉ số giá có xu hướng tăng chậm nhưng chỉ số giá bình quân vẫn ở mức cao. Lạm phát và lãi suất tín dụng còn cao. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng. Dịch bệnh liên tiếp ảnh hưởng đến chăn nuôi, năng suất và sản lượng của một số sản phẩm nông nghiệp. Sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn thấp, nhiều dự án vướng mắc chậm được tháo gỡ, nhất là giải phóng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư, thực hiện XDCB.

PV: Tình hình thực hiện cắt giảm đầu tư công và kiềm chế lạm phát ở các ngành, địa phương năm 2011 và 2012 như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch, quán triệt và chỉ đạo thực hiện tới các cấp, các ngành. UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, điều chỉnh việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011 theo yêu cầu của Trung ương, đồng thời có Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 thực hiện đình hoãn khởi công mới 9 công trình với tổng số vốn 62,25 tỷ đồng (có tổng mức đầu tư 3.012 tỷ đồng). Thêm vào đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Văn bản số 6044/UBND.TK ngày 13/10/2011 về việc giãn tiến độ ban hành chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ bản để tập trung cho các công trình đang thực hiện.

Để đáp ứng được yêu cầu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, năm 2012, Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP. Quán triệt Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Do vậy, trong năm 2012, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tổ chức rà soát để phân loại dự án và đề xuất hướng xử lý theo hướng dẫn của Trung ương; huy động và tăng cường các nguồn lực bằng nhiều hình thức phù hợp để từng bước xử lý cho các công trình, dự án dở dang, đồng thời thực hiện giải pháp siết chặt các dự án khởi công mới từ khâu chủ trương đầu tư.

PV: Xin đồng chí cho biết cụ thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2012?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Năm 2011 là năm vô cùng khó khăn, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2012, về phía tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, giảm thuế, giảm tiền thuê đất đối với một số tổ chức kinh tế...) theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh đã ban hành. 

- Ưu tiên ngân sách để trả nợ khối lượng XDCB cơ bản hoàn thành và đủ thủ tục theo quy định để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng.

- Chỉ đạo kịp thời thực hiện các chính sách tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động của các cơ sở tín dụng.

- Về lâu dài, tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc thực hiện cải cách hành chính, đồng thời xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp thời kỳ đến năm 2015 để định hướng cơ cấu phát triển doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh, vùng; tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp cùng với đề án đào tạo doanh nhân, phát triển nguồn lao động. Tăng cường thông tin cơ chế chính sách cũng như định hướng của tỉnh đến doanh nghiệp, người dân để doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và thuận lợi.

PV: Dự báo tình hình vốn đầu tư toàn xã hội năm 2012 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Độ: Dự báo năm 2012 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức; nhiều tồn tại, yếu kém chưa thể khắc phục trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đặt ra khá cao (tăng trưởng 9,5 - 10,5%), do vậy, cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, đồng thời với thực hiện tái cơ cấu đầu tư gắn với tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ, tài nguyên... Dự kiến huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn là 28.000 - 30.000 tỷ đồng (hệ số ICOR là 4,0) tăng 17 - 20% so năm 2011.

Các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2012 đặt ra yêu cầu bền vững, do vậy, đòi hỏi phải có sự tập trung cao trong huy động nguồn lực cho đầu tư để đảm bảo các yêu cầu phát triển.

 PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Trân Châu (Thực hiện)

Tin mới

Lũ Kỳ Sơn: Sạt lở nghiêm trọng, giao thông ở xã Tây Sơn vẫn bị chia cắt

Lũ Kỳ Sơn: Sạt lở nghiêm trọng, giao thông ở xã Tây Sơn vẫn bị chia cắt

(Baonghean.vn) -  Trong đợt lũ quét vừa qua, tuyến đường Tây Sơn - Mường Xén bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đoạn qua bản Sơn Hà. Dòng nước lũ từ khe Mú Loong đổ xuống bản đã cắt ngang mặt đường, tạo thành khe rộng, sâu cả chục mét. Các phương tiện giao thông không thể lưu thông. Mưa lũ còn khiến hàng nghìn mét khối đất đổ xuống mặt đường, cô lập xã Tây Sơn nhiều ngày nay.
Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

(Baonghean.vn) - Ký ức miên man của Nguyễn Thu Hà đã mô tả những cơn bão nhưng không trực tiếp nhắc đến gió mưa gào rú. Ngược lại, biết “bão luôn là những mất mát, đau thương” đấy, nhưng tác giả dành chỗ trong trái tim mình để nhớ về những kỉ niệm ấm áp lưu luyến, khi nghe tiếng loa xóm báo bão, khi ăn món ăn dân dã mà “xa xỉ” trong đêm mất điện, khi quấn trong chăn nghe kể chuyện, khi chui nấp dưới gầm giường ướt như chuột lột, khi dọn dẹp sau bão… 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

(Baonghean.vn) - Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai; UBND tỉnh họp giao ban với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp; Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tại xã Quỳnh Giang; Khởi tố, bắt khẩn cấp chủ tịch xã lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa xóm... là những nội dung chính trong ngày 6/10.
Chủ tịch UBND tỉnh: Thấy khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết chứ không phải để giải trình

Chủ tịch UBND tỉnh: Thấy khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết chứ không phải để giải trình

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phải luôn xác định tinh thần, trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với các doanh nghiệp; bởi doanh nghiệp phát triển là tỉnh phát triển, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.
Từ trái qua phải các bị can Nguyễn Duy Hùng, Cao Đăng Chương và Trần Khắc Tú. Ảnh: Hồng Ngọc

Khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương

(Baonghean.vn) - Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can.
Chuyện V-League và các đội trẻ

Chuyện V-League và các đội trẻ

(Baonghean.vn) - Nhiều đội bóng chỉ đủ “nuôi” đội 1, còn các tuyến trẻ thì đến đâu hay đó mà vẫn cứ tồn tại dai dẳng ở V-League nhờ vô vàn những cách thức co kéo.
Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương

Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương ở Tân Kỳ, Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Vào lúc 6h30 sáng 06/10, tại ngã tư Tân Đồng - Tân Phú, huyện Tân Kỳ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ca mang biển kiểm soát: 37F-002,06 chở công nhân Nhà máy may Minh Anh (đi hướng Quỳ Hợp xuống Tân Kỳ) va chạm với xe đầu kéo, biển kiểm soát: 37R- 03876 đi hướng ngược lại.
Dành 500 tỷ đồng chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động

Dành 500 tỷ đồng chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thảo luận kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Tổ chức Công đoàn sẽ dành 500 tỷ đồng chăm lo Tết Quý Mão 2023.
Giáo viên Kỳ Sơn chung tay giúp đỡ học sinh vùng lũ quét

Giáo viên Kỳ Sơn chung tay giúp đỡ học sinh vùng lũ quét

(Baonghean.vn)- Sau trận lũ quét kinh hoàng khiến nhiều học sinh ở 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ chịu cảnh màn trời chiếu đất do nhà cửa, sách vở bị cuốn trôi và đất đá vùi lấp, các cán bộ, giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn đã đồng hành cùng các em, tổ chức ăn ở cho học sinh tại Ký túc xá của trường để ổn định việc học tập.
Trao tặng

Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 6/10, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã trao 2 tỷ đồng cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An.