Tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

(Baonghean.vn) - Chiều 6/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
 
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 57 đồng chí Bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, cán bộ chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Thành
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Chân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã báo cáo kết quả chỉ đạo, đại hội điểm đối với tổ chức cơ sở Đảng.
 
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trung Thành
 
Thực hiện Chỉ thị 36 - CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 36-HD/ĐU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về tiến hành đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Ban Thường vụ đã chọn 4 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm gồm: Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Báo Nghệ An và Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
 
Qua chỉ đạo 4 TCCS đảng đại hội điểm, theo đánh giá, tất cả các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung đại hội đề ra, đáp ứng mục đích yêu cầu theo Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và  thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Thành
 
Trong quá trình chỉ đạo đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã bám sát Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Quy định số 244- QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khối và chỉ đạo thực hiện; phân công 1 đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ và 1 đồng chí chuyên viên trực tiếp theo dõi chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm tổ chức cơ sở đảng.
 
Hội nghị đã nêu rõ các tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để tập trung chỉ đạo 53 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối tiến hành đại hội đảm bảo quy trình, kế hoạch theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đó là việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy chưa được thường xuyên, đầy đủ nên quá trình chuẩn bị nên có những lúng túng. Nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình đại hội (trước khi duyệt) có nơi chưa cân đối giữa phần đánh giá và phần phương hướng, nhiệm vụ. Phần đánh giá thiếu tính khái quát, chưa làm nổi bật vai trò của tổ chức đảng, các nhiệm vụ cụ thể ít có số liệu so sánh với nhiệm kỳ trước. Phần phương hướng vẫn còn chung chung, chưa nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, chưa bám các khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của nhiệm kỳ trước để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành của các đơn vị chưa thống nhất về kết cấu, có nội dung còn lặp lại của báo cáo chính trị, một số báo cáo chưa đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, phó bí thư. 
 
Chương trình đại hội một vài Đảng bộ bố cục chưa hợp lý còn thiếu nội dung tổng hợp của đoàn chủ tịch về tiếp thu và giải trình các ý kiến tham luận, góp ý trước và trong đại hội. Điều hành của đoàn chủ tịch có lúc còn lúng túng. Còn có phiếu bầu không hợp lệ. 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Chân nêu rõ: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy; phân công cán bộ chỉ đạo; chuẩn bị tốt các Báo cáo chính trị, tài liệu, Ban Thường vụ duyệt trước khi Đại hội, báo cáo chính trị phải bám vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2025; báo cáo kiểm điểm BCH cần tập trung vào ưu điểm, khuyết điểm của BCH và các cá nhân; đề án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị bảo đảm cơ cấu, độ tuổi, có số dư từ 10-15%. Chương trình đại hội ngắn gọn. Trang trí hội trường đúng quy định, có khẩu hiệu tuyên truyền đại hội. Đoàn chủ tich điều hành đại hội theo nội dung, chương trình đã được đại hội thông qua. Thảo luận báo cáo chính trị và các văn kiện cấp trên cần ngắn gọn. 
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị định số 04 - 2015/NĐ - CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Hồng Khanh