Tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

(Baonghean.vn)- Chiều 7/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy để đánh giá kết quả công tác quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2015.

Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2015 của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Trong quý II năm 2015, các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ triển khai tốt kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu về công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp trên cơ sở
Đồng chí Trần Công Dương- Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các ban Đảng và Văn phòng quan tâm giải quyết đơn thư của công dân

Cụ thể là đã tham mưu chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong nhân dân; Tham mưu chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở  đại trà; Đại hội điểm cấp trên cơ sở và tổ chức rút kinh nghiệm để tiến hành đại hội cấp trên cơ sở đại trà; lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; hoàn thành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại một số cơ sở Đảng; tham mưu kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Lê Quang Huy yêu cầu trong quý 3, các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng cấp trên cơ sở; các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho Đại hội; tổng hợp các ý kiến của nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XII của Đảng; quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong quý. Ngoài ra, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy cũng cần quan tâm đến công tác nắm bắt tư tưởng trong nhân dân; Thực hiện tốt việc xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân.

Thanh Lê