Tập trung gặt lúa hè thu, gieo trồng vụ đông

DIỄN CHÂU:

Hiện nay, huyện Diễn Châu đang khẩn trương chỉ đạo các xã dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, tập trung giải quyết hai nhiệm vụ lớn là thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu và khẩn trương gieo trồng cây vụ đông.

Vụ hè thu năm nay Diễn Châu gieo cấy hơn 9.000 ha lúa, cơ cấu chủ yếu nhóm các giống lúa thuần ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng khá, như: AC5, NA2, BC15, Khang dân đột biến,… và một số giống lúa lai. Thời điểm này năm ngoái, lúa hè thu ở Diễn Châu đang vào giai đoạn chắc xanh, nơi nào sớm thì vàng mơ, còn năm nay đang vào mùa gặt rộ. Trước khi bước vào thu hoạch, huyện đã thành lập đoàn khảo sát, đánh giá năng suất của từng xã để rút kinh nghiệm cho vụ sản xuất hè thu năm sau trên các mặt: cơ cấu giống, thời vụ, đầu tư phân bón, phòng chống sâu bệnh,… Theo đánh giá ban đầu, vụ lúa hè thu năm nay có thể đạt năng suất bình quân 54 tạ/ha, cao hơn vụ hè thu năm 2012 gần 2 tạ/ha.

Theo ông Nguyễn Xuân Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, đến thời điểm này, Diễn Châu đã thu hoạch được 50% tổng diện tích lúa; gieo trồng được gần 3.000 ha/7.300 ha kế hoạch cây trồng vụ đông các loại. Trong đó, lạc đã gieo trồng xong 400 ha/600 ha, ngô 2000 ha/4000 ha, còn lại là rau màu các loại.

Trong số 4.000 ha ngô vụ đông năm nay có 1.400 ha trên đất hai vụ lúa. Số diện tích này theo ý kiến của nhiều chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp, có thể khó hoàn thành kế hoạch. Vì theo chủ trương của UBND huyện Diễn Châu, đến hết tháng 12/2013 các xã phải hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa. Hầu hết bà con nông dân không mặn mà đầu tư vào vụ ngô đông trên diện tích mà họ chưa biết sau khi dồn điền đổi thửa có còn là của mình?!

Vì vậy, huyện Diễn Châu cần nhanh chóng có biện pháp chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ đông, nhằm phát huy thế mạnh của đơn vị có truyền thống sản xuất vụ đông vào loại khá nhất tỉnh.

QUỲNH LƯU:

Vụ hè thu và mùa huyện Quỳnh Lưu gieo cấy 7.600 ha lúa, trong đó diện tích hè thu 5.100 ha, lúa mùa 2.500 ha. Đến thời điểm này, huyện đã gặt được trên 10% diện tích, chủ yếu bà con đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu ở vùng chạy lũ trên 1.500 ha tập trung ở các xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Giang, Quỳnh Hưng, Quỳnh Bá, Quỳnh Đôi… Được biết, Quỳnh Lưu chủ yếu cơ cấu giống lúa thuần chiếm 70% diện tích gồm giống Khang dân, BC15, nếp… còn lại là các giống lai ngắn ngày. Nhờ chăm sóc đúng với quy trình kỹ thuật, giống đảm bảo chất lượng nên năm nay được mùa đồng đều, năng suất đạt trên 52 tạ/sào. Dự định lúa hè thu ngày 5/10, lúa mùa ngày 15/10 sẽ thu hoạch xong. Vụ đông năm nay, Quỳnh Lưu triển khai sản xuất trên 4.140 ha, trong đó ngô 1.340 ha, rau các loại 1.500 ha. Hiện đã trồng được trên 200 ha ngô và rau luân canh trên 250 ha. Riêng ở xã Tân Sơn đã triển khai trồng được hơn 30 ha rau vụ đông trên đất lúa hè thu vừa thu hoạch.


Thu hoạch lúa ở xã Tăng Thành (Yên Thành).    Ảnh: V.T

YÊN THÀNH:

Nhờ chuyển đổi ruộng đất trên phạm vi rộng 16 xã, Yên Thành thuận lợi trong việc đưa cơ giới hóa và sản xuất thu hoạch. Cụ thể là vụ hè thu này Yên Thành đã đưa vào sử dụng gần 10 máy gặt đập liên hợp kubota DC-60 (số lượng nhiều nhất tỉnh), công suất hoạt động gấp đôi các dòng máy Trung Quốc và sản xuất trong nước. Hiện đã gặt xong vùng chạy lụt trên 3000 ha lúa ở các xã Vĩnh Thành, Nam Thành, Long Thành, Bảo Thành, Liên Thành, Khánh Thành. Vụ hè thu này Yên Thành cơ cấu trên 13.000 ha lúa, trong đó giống lúa thuần chiếm trên 70% diện tích, chủ yếu giống thuần Khang dân. Thời điểm này thu hoạch đạt khoảng trên 40% diện tích, dự định 15/9 huyện sẽ thu hoạch xong. Đối với diện tích  vụ đông, Yên Thành cơ cấu 3.200 ha, trong đó ngô 1.500 ha, khoai lang 600 ha, cá vụ 3 là 300 ha. Diện tích vụ đông chủ yếu nằm trên đất 2 lúa nên sau khi thu hoạch xong Yên Thành sẽ triển khai sản xuất.

ĐÔ LƯƠNG:


Đến thời điểm này, Đô Lương đã thu hoạch được trên 2000 ha/7000 ha lúa hè thu, chủ yếu diện tích vùng chạy lụt ở các xã Quang Sơn, Thái Sơn, Trù Sơn, Hiến Sơn, Đại Sơn... Năng suất đạt thấp so với các huyện, bình quân khoảng trên 42 tạ/ha. Nguyên nhân là do nhiều địa phương bà con chưa chú trọng đầu tư thâm canh tăng năng suất. Năm nay Đô Lương cơ cấu 5.200 ha cây vụ đông, trong đó có 2.300 ha ngô, còn lại là diện tích rau màu các loại. Đến thời điểm này, Đô Lương đã triển khai trồng được 300 ha rau màu trên diện tích trên đất lúa hè thu ở các xã Quang Sơn, Hiến Sơn, Thượng Sơn.


Doãn Trí Tuệ - Văn Trường