Tập trung hoàn thiện quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 với các Đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
                                                           Toàn cảnh hội nghị.
 

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, chỉ đạo đại hội các tổ chức đảng theo quy định Điều lệ Đảng; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20/KL-TW, ngày 02/6/2003 của Bộ Chính trị; phối hợp tham mưu về công tác nhân sự cho đại hội các đoàn thể như LĐLĐ, Hội Nông dân tỉnh. Ban Tổ chức phối hợp với các đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành tham mưu, ban hành 25 quyết định chuyển giao 59 tổ chức đảng với 774 đảng viên theo Đề án “Sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng”.

 

Về phía các sở, ngành tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã được các đảng bộ trực thuộc và các sở, ban, ngành đã xác định tại hội nghị kiểm điểm với 68 việc khối đảng bộ trực thuộc và 278 việc khối sở, ban, ngành (tính đến thời điểm này đã có 45% việc được xử lý). Công tác cán bộ được nhiều cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nhất là quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ có chất lượng, đúng thực chất.
                                       Đại diện BCHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Tại hội nghị, các đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã phát biểu, trong đó tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cán bộ, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm yêu cầu các đảng ủy trực thuộc và các sở, ngành, đoàn thể cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sơ kết đánh giá, kiểm điểm ở cấp phòng, ban và từng cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra đôn đốc khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm của đảng bộ mình và cả hệ thống. Các đơn vị quan tâm tổ chức bổ sung, hoàn thiện quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Các đơn vị cần có sự phối hợp với cấp ủy địa phương trong việc bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ do cấp ủy cấp huyện quản lý, tránh tình trạng cán bộ chuẩn bị xử lý lại được đề bạt. Đề nghị các ngành phối hợp Thị ủy thị xã Hoàng Mai đảm bảo nguồn cán bộ cho bộ máy thị xã Hoàng Mai. Tiếp tục tham mưu, đổi mới về công tác cán bộ, gắn kết chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ; thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các bộ do HĐND bầu.


Mai Hoa