Tập trung kiểm tra toàn diện Chương trình tổng thể cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Sáng 9/12/2014, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành Nội vụ. Chủ trì hội nghị đầu cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Nên – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Tại Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và một số sở, ngành liên quan.

Năm 2014, cùng với việc ban hành các văn bản hoàn thiện bộ máy và biên chế và quản lý cán bộ công chức, viên chức; ngành Nội vụ đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến của nhiều ngành để xây dựng dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ đi vào nề nếp; quản lý nhà nước đối với các hội đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn…

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, ngành Nội vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ xây dựng một số đề án, dự án, xây dựng thể chế, chính sách chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; cải cách hành chính tuy đạt được một số kết quả nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác quản lý công chức, viên chức chưa toàn diện và đồng bộ; việc đánh giá, phân loại công chức viên chức vấn còn nhiều bất cập, chưa phản ánh được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị cũng như từng cán bộ, công chức... 

Các đại biểu theo dõi triển khai nhiệm vụ từ điểm cầu Hà Nội

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và chỉ ra những tồn tại, ngành Nội vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 sẽ là tập trung đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 một cách tổng thể và toàn diện; tiếp tục rà soát để cải cách, hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, tổ chức bộ máy và biên chế; chuẩn bị các đề án về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương khi Bộ Chính trị và Chính phủ yêu cầu; khắc phục các hạn chế về chính sách tiền lương, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo… Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị 8 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành nội vụ phải tham mưu để thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các địa phương phát biểu, đề xuất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu cơ bản đồng tình với báo cáo của ngành, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh báo cáo góp ý của các địa phương và đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu để xử lý và trình Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành nội vụ phải nghiêm túc nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm để tìm cách khắc phục để làm tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thời gian tới.

Ngành Nội vụ phải cố gắng hơn nữa để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ công tác. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể của ngành Nội vụ năm 2015, trên cơ sở đó đề nghị lãnh đạo Bộ và các địa phương nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; chủ động tháo gỡ khó khăn, tổng kết thực tiễn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy định./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải

.