Tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa lứa 4

(Baonghean.vn) - Ngày 16/7/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 217/SNN-TT gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An về việc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa lứa 4. Nội dung công văn như sau:
 
Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, hiện nay trên lúa hè thu - mùa 2014 sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 đã phát sinh gây hại với mật độ cao, trên diện rộng tại nhiều huyện trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 53.148 ha nhiễm sâu, trong đó có 29.631 ha nhiễm nặng, với mật độ phổ biến 50 - 100 con/m2, nơi cao 200 - 300 con/m2, cá biệt 500 - 700 con/m2. Hiện tại sâu chủ yếu ở tuổi 1, tuổi 2. Trong thời gian tới sâu non lứa 4 sễ tiếp tục phát sinh gây hại nặng trên diện rộng trên trà lúa hè thu thời kỳ cuối đẻ nhánh đến làm đòng, lúa vụ mùa thời kỳ đẻ nhánh và nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất lúa là rất lớn.
 
Vì vậy, để phòng trừ kịp thời, hiệu quả sâu cuốn lá nhỏ lứa 4, bảo vệ thành công sản xuất lúa hè thu - mùa 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật quan tâm, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:
 
- Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tại Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh về phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ hè thu - mùa 2014.
 
- Tập trung chỉ đạo các ban, ngành chức năng trên địa bàn bám sát cơ sở để tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo nông dân thực hiện phun trừ kịp thời, có hiệu quả sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 hại lúa; theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật và các trạm bảo vệ thực vật. Thời điểm phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 hiệu quả nhất là từ nay đến ngày 20/7/2014.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để tránh việc sử dụng thuốc kém chất lượng.
 
- Xem xét để trích ngân sách địa phương hỗ trợ nông dân mua thuốc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 4.
 
- Chỉ đạo phòng NN&PTNT phối hợp với trạm bảo vệ thực vật tổng hợp, báo cáo tình hình sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 gây hại và diện tích phun trừ từng ngày về Chi cục Bảo vệ thực vật vào lúc 16 giờ bằng email hoặc fax.
 
2. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật:
 
- Phân công lãnh đạo chi cục và cán bộ chuyên môn tại văn phòng chi cục chỉ đạo cụ thể ở từng huyện, thành, thị để phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả sâu cuốn lá nhỏ lứa 4. Đồng thời phân công cán bộ thường trực tại văn phòng chi cục để tổng hợp tình hình sâu hại và kết quả phun trừ ở các địa phương, báo cáo cho Giám đốc sở và Phó giám đốc sở phụ trách vào lúc 17 giờ hàng ngày.
 
- Tăng cường kiểm tra việc lưu thông, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thuốc quá hạn sử dụng.
 
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để thường xuyên thông tin về tình hình phát sinh, phát triển và gây hại của sâu và tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.
 
Giám đốc Sở NN&PTNT: Hồ Ngọc Sỹ