Tập trung thực hiện 4 nhóm chương trình, tạo sự bứt phá thoát nghèo

(Baonghean.vn) - Chiều 15/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị tham gia ý kiến báo cáo chính trị và duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXI.
 
Dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Xuân Đường - Phó bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy; các sở, ngành liên quan.
 
Toàn cảnh buổi làm việc.
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong báo cáo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện.
 
Dự thảo cáo chính trị Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy trình bày cho thấy: Giai đoạn 2010-2015, kinh tế huyện Quế Phong tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá, bình quân đạt 17,83%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng thành công và nhân rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư củng cố. Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người từ 10,38 triệu đồng (đầu nhiệm kỳ) tăng lên 19,4 triệu đồng. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc, tạo được nền tảng để huyện vươn lên trở thành huyện khá trong giai đoạn tiếp theo. Có 22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thực hiện đạt và vượt.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu cần tuyên truyền tạo sự lan tỏa, nâng nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóa đói giảm nghèo.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển trong giai đoạn mới.
 
Báo cáo cũng nghiêm túc nhận rõ một số khuyết điểm, yếu kém, đó là đến nay Quế Phong vẫn chưa thoát khỏi huyện nghèo, sản xuất hàng hoá chưa phát triển, đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình vi phạm, tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền của một số cơ sở còn hạn chế, hiệu quả công tác chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. 
 
Mục tiêu Đảng bộ huyện Quế Phong quyết tâm trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu đến năm 2020 đưa Quế Phong thoát khỏi huyện nghèo, trở thành một trong những huyện khá ở vùng miền núi cao của tỉnh Nghệ An. 
 
Đồng chí Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu cần có nhiều giải pháp tăng cường công tác QP-AN trên địa bàn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Trưởng ban Nội chính phát biểu
Đồng chí Lương Thanh Hải - Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu
 
Tại buổi làm việc sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng chí Trần Hồng Châu biểu dương sự nỗ lực của đảng bộ, nhân dân các dân tộc Quế Phong đã đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới Quế Phong cần đặt ra mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo.
 
Để thực hiện được mục tiêu này cần chú trọng thực hiện 4 nhóm giải pháp: Nhóm tư tưởng, văn hóa, con người cần phải chống tư tưởng trông chờ cấp trên, bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nguồn nhân lực; nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cần lưu ý xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, đẩy mạnh phát triển nghề rừng, kinh tế hộ, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư trên địa bàn... nhóm giải pháp QP-AN cần làm tốt công tác an ninh biên giới, chống di dịch cư tự do, xây dựng mối quan hệ tốt với nước bạn Lào... Nhóm giải pháp xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị cần tăng cường CCHC, năng lực điều hành và chất lượng đội ngũ cán bộ. 
 
Đồng chí Trần Hồng Châu kết luận tại buổi làm việc.
 
Các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu yêu cầu BTV Huyện ủy Quế phong bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị và tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Huyện Đảng bộ, hướng tới Đại hội Tỉnh Đảng bộ và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.    
 
Hữu Nghĩa