#tên lửa hạt nhân

18 kết quả

Những lá thư cuối cùng về tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Anh

Những lá thư cuối cùng về tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Anh

Hiện nay, sức mạnh hạt nhân của nước Anh hoàn toàn dựa vào 4 tàu ngầm lớp Vanguard, mỗi chiếc được trang bị 16 tên lửa hạt nhân đa đầu đạn Trident II. Tại mọi thời điểm, luôn có ít nhất 1 chiếc Vanguard trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tuần tiễu Đại Tây Dương. Điều gì sẽ xảy ra với những chiếc Vanguard (và kho vũ khí nó mang theo) nếu Đảo quốc bị bất ngờ tấn công hủy diệt và Vanguard không còn ai để nhận mệnh lệnh?