Thái Hòa công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

(Baonghean.vn) - Chiều 26/8, UBND thị xã Thái Hòa tiến hành hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã.
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bộ máy lãnh đạo mới của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã. Ảnh: Quang Huy

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa được thành lập theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã.

Sau khi hợp nhất, số lượng người làm việc được giao bằng tổng số công chức, viên chức hiện có, trong đó chỉ tiêu biên chế khi tổ chức lại là 18 công chức, viên chức. Bộ máy lãnh đạo của Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 2  Phó giám đốc. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: văn hóa, thể thao và truyền thanh, truyền hình.

UBND thị xã Thái Hòa cũng công bố quyết định điều động bà Trần Thị Quỳnh Giang - Trưởng phòng Văn hóa thị xã giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa;  công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó giám đốc Trung tâm.