Thẩm định bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại xã Nghĩa Bình

(Baonghean.vn) - Ngày 13/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức đoàn thẩm định xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2014 tại xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn).
 
Đoàn kiểm tra thẩm định tại xã Nghĩa Bình.
 
Qua quá trình khảo sát và thẩm định 10 bộ tiêu chí xã đạt chuẩn quốc  gia giai đoạn 2011 - 2020, đoàn đã đánh giá cao về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được cả hệ thống chính trị địa phương quan tâm; nguồn nhân lực đảm bảo, được bố trí hợp lý, có trình độ chuyên môn… Bên cạnh đó, xã Nghĩa Bình vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Thực hiện tốt công tác vệ sinh học đường, kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh; truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân; tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; các danh mục thuốc, trang thiết bị y tế còn nhiều hạn chế.
 
Kết quả, đoàn đã chấm xã Nghĩa Bình đạt 90/100 điểm, với số điểm trên thì Nghĩa Bình đạt xã chuẩn y tế quốc gia năm 2014. Trước đó, đoàn cũng đã thẩm định tại xã Nghĩa Đức đạt 93 điểm, Thị trấn Nghĩa Đàn đạt 90 điểm, nâng tổng số 17/25xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ đạt 4 đến 5 xã đạt chuẩn.
 
Minh Thái
Đài TT-TH Nghĩa Đàn