Thẩm định nông thôn mới tại 2 xã của Yên Thành

(Baonghean.vn) - Ngày 21/12, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh Nghệ An kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Vĩnh Thành và Bảo Thành (Yên Thành).

Mặc dù không đăng ký về đích năm nay, nhưng các xã Vĩnh Thành và Bảo Thành đã đưa ra các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện phù hợp theo lộ trình.

Tại xã Vĩnh Thành, sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã hoàn thành 18/19 tiêu chí (tiêu chí chợ điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025); Toàn xã đã huy động hơn 378,5 tỷ đồng, trong đó vốn do nhân dân đóng góp trên trên 257 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Tiêu chí giáo dục được xã Vĩnh Thành chú trọng đầu tư toàn diện. Ảnh: Phan Hiền

Đến nay, toàn xã đã rải nhựa, bê tông hóa được hơn 18,1 km đường trục xã, liên xã và cứng hóa, bê tông hóa được hơn 30km đường trục xóm; kiên cố hóa được 16,1 km kênh mương, 100% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 26 triệu đồng; bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc.

Qua kiểm tra thẩm định, đoàn đề nghị địa phương cần sớm hoàn thiện những mặt còn tồn tại về quy hoạch, thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Còn tại xã Bảo Thành, bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tổng nguồn lực xây dựng NTM của toàn xã đạt gần 220 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 60%.

Kiểm tra thực tế tại Trạm y tế xã Bảo Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Kinh tế chuyển dịch cơ cấu đúng hướng đã đưa tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 33 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, xã Bảo Thành đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; 100% trục đường xã cơ bản được nhựa hóa; trên 80% đường trục xóm được rải nhựa và bê tông hóa. Thiết chế văn hóa, trường học, trạm xá đều được đầu tư đạt chuẩn.

Đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá xã Bảo Thành cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên xã cũng cần phát huy nội lực nâng cao tiêu chí văn hóa, môi trường; cơ sở vật chất trường học. Hội đồng thẩm định đồng ý trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Bảo Thành đạt chuẩn NTM năm 2017./.

TIN LIÊN QUAN