Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành uỷ Vinh, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì buổi thẩm tra.
 
Đồng chí Võ Viết Thanh phát biểu tại buổi thẩm tra
 
Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo cho thấy 6 tháng đầu năm tổng nguồn vốn huy động 6 tháng đạt 15.825 tỷ đồng, bằng 45,28% kế hoạch, tăng 8,6% so cùng kỳ. Khối lượng thực hiện và giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2014 đạt khá. Tổng khối lượng thực hiện 5 tháng đạt 883 tỷ đồng, ước 6 tháng là 1.111 tỷ đồng, đạt 58,45% kế hoạch; giải ngân 5 tháng đạt 915 tỷ đồng, ước 6 tháng là 1.095 tỷ đồng, đạt 57,63% kế hoạch. 
 
Tại cuộc thẩm tra, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã chỉ ra thực trạng tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm; vấn đề nợ xây dựng cơ bản và công tác quyết toán vốn đầu tư chưa có chuyển biến tích cực; công tác quản lý thu hút và triển khai thực hiện các công trình đầu tư chưa đồng bộ, gây bức xúc trong dư luận…và phân tích làm rõ nguyên nhân những tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2014.
 
Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo của UBND tỉnh cho thấy thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện 3.429 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, tình trạng nợ thuế vẫn còn ở mức cao và có xu hướng tăng do tình hình sản xuất của các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày 31/5/2014, tổng số nợ thuế hơn 870 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với 31/12/2014.
 
Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết về việc thông qua nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 
Kỳ Thanh