Tháng 1, thu hút 281,4 triệu USD vốn FDI

Số vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 1 này tăng 74% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), trong tháng 1/2013 ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 420 triệu USD, tăng 5% với cùng kỳ năm 2012.

Về tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), tính đến ngày 20/1, cả nước có 37 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 257,1 triệu USD, tăng 293,6 % so với cùng kỳ năm 2012. Đến 20/1, có 9 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 24,3 triệu USD, bằng 25,2% so với cùng kỳ năm 2012.Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 50 triệu USD, chiếm gần 17,8% tổng vốn đầu tư.

Do đó, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 281,4 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2012.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, trong tháng 1/2013 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 8 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 21 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 202,9 triệu USD, chiếm 72,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 50 triệu USD, chiếm gần 17,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với 2 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,9 triệu USD.

Có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1/2013. Trong đó,  Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn 157,7  triệu USD, chiếm 56,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Thái Lan đứng vị trí thứ hai với tổng vốn 54,2 triệu USD, chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư; Pháp đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn  20 triệu USD, chiếm 7,1% tổng vốn đầu tư…

Trong số 11 tỉnh, thành phố có nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, tỉnh Đồng Nai dẫn đầu thu hút 107,9 triệu USD; Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn 66,4 triệu USD; Bình Dương đứng thứ 3 với tổng  vốn 61,6 triệu USD./.


Theo (vov.vn) - L.T