Thẳng thắn chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội

(Baonghean.vn) - Tiếp tục phiên chất vấn chiều ngày 9/7, các đại biểu tại kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã thảo luận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. 
 
Đại biểu tham dự phiên chất vấn chiều ngày 9/7
Tại phiên chất vấn, Đoàn chủ tịch phiên họp đã đặt ra một số vấn đề như: tình trạng hợp đồng lao động tùy tiện, không đúng quy định trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính và quyền lợi của người lao động; việc bố trí việc làm cho số học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi đi học theo chế độ cử tuyển (Nghị định 134/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ) còn nhiều bất cập, số học sinh học xong chưa có việc làm còn lớn; việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng còn chậm. 
 
Bà Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã nỗ lực, cố gắng để giải quyết những vấn đề nêu trên và đã đạt được nhiều hiệu quả nhất định, đồng thời chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. 
 
Lãnh đạo Sở Nội vụ, bà Cao Thị Hiền trả lời chất vấn.
Tại phiên chất vấn, đã có 4 lượt ý kiến chất vấn lãnh đạo Sở Nội vụ, trong đó có nhiều ý kiến quan tâm đến việc bố trí việc làm cho các em học sinh đi học theo chế độ cử tuyển của các đại biểu đến từ các huyện miền núi. Đại biểu Moong Văn Hợi (đại biểu huyện Tương Dương) thắc mắc đến vấn đề giải quyết việc làm cho những em học sinh Tương Dương đi học theo chế độ cử tuyển nhưng đã chuyển hộ khẩu về khu tái định cư ở Thanh Chương. Giải đáp vấn đề này, bà Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, đây là vấn đề cần có sự phối hợp giải quyết giữa Sở Nội vụ và 2 huyện Thanh Chương, Tương Dương, tìm ra giải pháp hợp lý để đáp ứng quyền lợi của các em học sinh. 
 
Đại biểu Vi Xuân Giáp (đại biểu huyện Con Cuông) đặt ra câu hỏi về giải pháp xử lý cho những người đi học theo chế độ cử tuyển, thực hiện quyết định khuyến khích sinh viên về các xã đặc biệt khó khăn nhưng khi có tuyển dụng ở xã thì phải các em chỉ được hưởng ưu tiên cộng thêm 10 điểm trong khi trình độ của các em không bằng các em vùng xuôi. Vấn đề này cũng được lãnh đạo Sở Nội vụ cho rằng đã có những quy định về các trường hợp thi tuyển, xét tuyển riêng. 
 
Ông Trần Hồng Châu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên chất vấn.
Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo đối với việc tuyển dụng trong các cơ quan, chỉ đạo các đơn vị sắp xếp lại bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng, xây dựng các cơ chế giám sát, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm, xác định lại nhu cầu đào tạo để có chế độ tuyển dụng hợp lý, giải quyết hợp lý và công bằng đối với những người có công với cách mạng. 
 
Phương Thảo - Sỹ Minh