Thanh Chương: 11 Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật

(Baonghean.vn) - Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã thi hành kỷ luật 11 Đảng viên vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3).

Báo cáo của Văn phòng Huyện ủy Thanh Chương, trong qúy I/2017, các tổ chức Đảng có thẩm quyền từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên; trong đó, có 1 Chi ủy viên, 11 đảng viên không giữ chức vụ trong đảng.

Lỗi vi phạm gồm 1 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm và 11 đảng viên vi phạm chính sách DS KHHGĐ (sinh con thứ 3). Hình thức kỷ luật: Khiển trách.

 

Kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 tại chi bộ Sơn Lĩnh 2, xã Thanh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Trong quý I, Uỷ ban Kiểm tra 2 cấp ở Thanh Chương cũng đã giám sát chuyên đề 11 tổ chức, 7 đảng viên. Nội dung giám sát bao gồm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; việc tự kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại các đơn vị: Thanh Liên, Thị trấn, Bệnh viện Đa khoa, Chi cục thuế. Kết quả giám sát: 11 tổ chức đảng và 7 đảng viên thực hiện cơ bản tốt nội dung giám sát.

» Nhiệm vụ mới và thử thách niềm tin cũ với Phó Ban Kinh tế Đinh La Thăng
 

Nguyên Nguyên