Thanh Chương: 205 làng được công nhận Làng văn hóa

(Baonghean.vn)- Đến nay, toàn huyện Thanh Chương có 146 cơ quan, đơn vị văn hóa; 9 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Danh hiệu văn hóa; có 15 Dòng họ văn hóa; 205 làng được công nhận Làng văn hóa. Tỷ lệ Gia đình văn hóa năm 2015 ước đạt 83 %.

Ngày 30/9, huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2015; 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 – 2015) và 10 năm thực hiện Quyết định 308/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (2005 - 2015).

Chương trình văn nghệ tại lễ tổng kết.

Đến nay, toàn huyện có 146 cơ quan, đơn vị văn hóa; 9 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Danh hiệu văn hóa; có 15 Dòng họ văn hóa; 205 làng được công nhận Làng văn hóa. Tỷ lệ Gia đình văn hóa năm 2015 ước đạt 83 %.

Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Từ năm 2010 đến 2015, người dân Thanh Chương đã hiến 285.472 mét vuông đất, 6,454 tỷ đồng và 8.469 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phòng chống các tệ nạn xã hội. Việc cưới, việc tang và Lễ hội được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Từ những kết quả trên đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Thanh Chương ngày càng phát triển.

Hội nghị đã bầu 7 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực về dự Hội nghị cấp tỉnh; Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch" cho 5 cá nhân; Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 37 tập thể và 16 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

                                                      Võ Văn Hải