Thanh Chương: 6.305 bài tham gia dự thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"

(Baonghean.vn)- Sáng 31/7, UBND huyện Thanh Chương tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 
 
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải.
Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Kết quả có 6.305 bài tham gia dự thi của 40 xã và các cơ quan, đơn vị, trường học. 
 
Ban tổ chức cuộc thi đã trao thưởng cho 16 tập thể và 16 cá nhân có bài dự thi xuất sắc./.
 
                                                                               Võ Văn Hải