Thanh Chương: Ổn định tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, UBND huyệnThanh Chương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số giai đoạn 2003-2013.
 
Qua 10 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh dân số, công tác DSKHHGĐ huyện Thanh Chương đã có nhiều kết quả khởi sắc, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mô hình gia đình 2 con được đa số các cặp vợ chồng tự nguyện chấp nhận, sự gia tăng quy mô dân số đã được khống chế nhanh, tỷ suất sinh thô hàng năm của huyện tương đối ổn định. Tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên giảm từ 22,7% năm 2003 xuống còn 17,5% năm 2012. Mức sinh thấp đã duy trì ổn định quy mô dân số trong những năm qua với tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.
 
 Đặc biệt, công tác chăm sóc SKSS ngày càng được chú trọng, chất lượng dân số ngày càng được nâng cao về thể chất, trí tuệ và tinh thần với tuổi thọ trung bình đạt 73 tuổi. Toàn huyện đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ năm 2006.
 
Sau 10 năm thực hiện chính sách DS – KHHGĐ, huyện Thanh Chương đã có 2.205 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng và khuyến khích theo Nghị quyết của HĐND huyện với tổng kinh phí chi cho công tác khen thưởng hơn 800 triệu đồng. Kết thúc hội nghị, UBND huyện Thanh Chương đã trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh dân số trong 10 năm qua.


Thanh Hường