#Thanh Lâm

16 kết quả

Hiện, lò rèn ở chợ Phuống đang sản xuất những loại nông cụ như: dao, liềm, cuốc, xẻng,… với nhiều giá bán khác nhau. Dao động từ 15.000 đồng – 150.000 đồng/1 sản phẩm tùy loại sản phẩm.

Sáng lửa nghề rèn xứ Phuống

(Baonghean.vn) - Đã thời cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, nhưng nghề rèn truyền thống ở chợ Phuống, xã Thanh Giang (Thanh Chương) vẫn luôn đỏ lửa, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ đời sống và sản xuất của người dân địa phương này.