Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng nay 1/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An. Tới dự có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

 

Theo quyết định 69/2011của UBND tỉnh Nghệ An, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính của Sở Tài chính. Quỹ có nhiệm vụ: vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng bắt buộc; nguồn viện trợ tài trợ, đóng góp tự nguyện, uỷ thác của các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước; nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; Tổ chức thẩm định, xét chọn các chương trình, dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, quyết định hỗ trợ, đầu tư; hỗ trợ tài chính cho các chương trình dự án lâm nghiệp theo thẩm quyền… Quỹ chịu sự quản lý điều hành của Hội đồng quản lý, ban kiểm soát và Bộ máy điều hành.


 

                   Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại lễ công bố


 

                                 Đại biểu dự lễ công bố

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo quỹ sớm ổn định đi vào hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kịp thời ứng phó với biển đổi khí hậu.


V.Đ