Thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

(Baonghean) - Ngày 27/1/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 205/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An.
 
 Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 và Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện. Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.
 
T.P