Thành lập TT Tư vấn và hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức công bố thành lập Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số Nghệ An (Trung tâm TV&HTPT). Đồng chí Lương Quang Kình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh dự và trao Quyết định thành lập Trung tâm.
 
Đồng chí Lương Quang Kình trao Quyết định thành lập cho lãnh đạo Trung tâm
 
Trung tâm TV&HTPT được thành lập theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp dân tộc công lập đầu tiên của Ban Dân tộc tỉnh; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số trong phạm vi thực hiện các cơ chế, chính sách dân tộc hiện hành; trong đó có việc tư vấn giám sát các công trình xây dựng thuộc ngành quản lý, thu hút các nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ, xây dựng các đề tài khoa học, xuất bản bản tin liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số… Trung tâm cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác mà Ban Dân tộc, UBND tỉnh giao.
 
Đ.S