Thành phố Vinh: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 4.060 tỷ đồng

(Baonghean) - 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp TP Vinh ước đạt 4.060 tỷ đồng, đạt 49,2%KH, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có mức tăng cao như: bánh, mứt, kẹo, tấm lợp bro-xi-măng, giấy bìa, chiếu cói, quần áo may mặc sẵn, gạch grannit, thức ăn gia súc, gỗ ván ép, phân NPK...

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Thành phố Vinh đã tập trung các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và hàng tồn kho; Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, cấp giấy phép kinh doanh cho 418 hộ cá thể và 392 doanh nghiệp; Củng cố, tổ chức, đổi mới các hợp tác xã giai đoạn 2012-2015 và hoàn thành thủ tục giải thể một số hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả như: Hợp tác xã Tiền Phong, Xuân Thái và  Bình Vinh.


Minh Nguyệt (Đài Vinh)